Agenda

Kastjes kijken – beeldend werk van C. Buddingh – Wim Huijser

Ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in het Dordrechts Museum verschijnt op 24 november a.s. het boek: Kastjes kijken – beeldend werk van C. Buddingh’, geschreven en samengesteld door Wim Huijser, met een inleidend essay van Laurens van Krevelen, kenner van het surrealisme in Nederland en oud-directeur van uitgeverij Meulenhoff.
Het boek wordt uitgegeven door het Buddingh’ Genootschap i.s.m. het Dordrechts Museum..

De schrijver C. (Kees) Buddingh’ manifesteerde zich begin jaren 70 ook als beeldend kunstenaar. Geïnspireerd door een bezoek aan een tentoonstelling over Man Ray, begon hij objecten te maken, vaak met een surrealistische opstelling van materialen. Buddingh’ gebruikte daarvoor aanvankelijk oude sigarenkistjes, die hij verfde en beplakte en waarin hij ‘waardeloze’ spulletjes, afgedankt speelgoed en reclamemateriaal tot leven wekte. Hij ging daarbij uit van Man Ray’s principe dat je met niets alles kunt doen. Zoals hij er in zijn poëzie naar streefde een maximaal effect te krijgen met een minimum aan middelen, zo probeerde hij dat in de kastjes ook. ‘Kijkkastjes’ of ‘droomkastjes’ werden deze objecten ook welgenoemd. Ze kregen meestal een literaire titel. Tussen 1971 en 1974 maakte Buddingh’ er bijna honderd, afgewisseld met andere objecten en schaakbordcollages. Zelf zag hij ze meer als driedimensionale gedichten; hij sprak dan ook over ‘dichten in een ander medium’. Zijn werk trok de aandacht van de media en hij werd onder andere gevraagd voor exposities in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, het Dordrechts Museum en ‘t Coopmanshûs in Franeker.
Buddingh’-biograaf Wim Huijser begon in 1998 met zijn zoektocht naar de kastjes en het verhaal daarbij. Daarvan heeft hij er een 70-tal terug kunnen vinden. De kastjesperiode zal vanzelfsprekend ook deel uitmaken van de biograaf, maar de weergave van Buddingh’s beeldend werk rechtvaardigt een zelfstandige uitgave.

Het bestuur van het Buddingh’ Genootschap bestaat uit: Hans Berrevoets (waarnemend voorzitter), Goverdina Philips, Peter de Roos en Wim Huijser. Het Buddingh’ Genootschap maakt deel uit van de activiteiten van DordtLiterair.
Kastjes kijken – beeldend werk van C. Buddingh

Auteur en samensteller: Wim Huijser
Blz: 128
Geïllustreerd met o.a. 50 kleurfoto’s van kastjes en collages
Vormgeving: Richard van den Dool en Jantijn van den Heuvel
Prijs: € 24,95
Uitgever: Buddingh’ Genootschap