Kansen en onmogelijkheden

Rob van Dam

Vallende kastanjes en overal eikels en beukenootjes, op de grond en aan de bomen. Voor het vierde jaar in successie beleven de Nederlandse beuken en eiken een ‘mastjaar’: overvloedige productie van zaad. Normaal schijnt dat om het jaar te gebeuren. Goed nieuws voor de Vlaamse Gaaien in mijn tuin en voor de wilde zwijnen.
Herfst in Thijsse’s Hof, de ‘Planten- en vogeltuin in het Bloemendaalsche Bosch’, zoals het parkje zichzelf noemt. Aandoenlijke groepjes kleine kinderen gaan rond, om opdrachten te doen. Er is een heel parcours voor hen uitgezet. Ze krijgen ‘biologieles in de geest van Thijsse’, de geluksvogels.

Vroeger was ik vooral van de vogels, maar ik richt me de laatste tijd op de plantenwereld. Of hebben de vogels míj verlaten en raak ik verstrikt in de opdringende vegetatie? Ja, hoe ontspruiten je voorkeuren, waarin vinden je interesses hun grond?
Ik kan nog geen esdoorn van een iep onderscheiden, geen boerenwormkruid van kamille. In Thijsse’s Hof zetten ze naambordjes bij de planten en dat scheelt me een hoop geblader in de flora.
Ergens staat een grote loep opgesteld. Ik werp er een blik door en zie zaadjes als spinnetjes, als pissebedden, als exotisch fruit. De oneindige variëteit van de vormen van de natuur! Ernst Haeckel schreef er Kunstformen der Natur over, dat zijn sporen naliet in de decoratieve kunsten van rond 1900, zoals onder meer te zien is in het Scheepvaarthuis in Amsterdam.

Zaden. Net als met stuifmeelkorrels maakt iedere plantensoort er zijn eigen kunstwerkjes van, en die bevatten dan ook nog eens een wonder aan levenskracht en software. Zaden van enkele duizenden jaren oud zijn tot ontkieming gebracht en een korreltje kleiner dan zand, soms zo fijn als stof, draagt van een glorieuze plant de blauwdruk in zich. Sta daar eens bij stil, de volgende keer dat u in een maanzaadbroodje hapt.

In het gedicht ‘Snow’ zegt Louis Macneice:

World is crazier and more of it than we think,
Incorrigibly plural. I peel and portion
A tangerine and spit the pips and feel
The drunkenness of things being various.

Zo’n uitgespuugde pit draagt in beginsel een boom in zich. Elke soort uniek, elk exemplaar eveneens: ‘incorrigibly plural’.

Bij J. C. van Schagen vinden we die pitten ook:

ik sta pitten van een bordje te schrapen
boven het vuilnisvat
het is nog heel vroeg
een zuivere morgen
en dan komen er tranen
van een volkomen geluk

Het nietige tegenover het kosmische, en dan het besef dat het kosmische in het nietige besloten ligt – wie zou er níet tranen van in de ogen krijgen? Vreemd, hoe het raadselachtige en wonderbaarlijke vaak tot ons komen in de vorm van schoonheid.

Ook van Leopold bestaat een gedicht over zaad en vrucht, in dit geval de appel en de pit:

Gerimpelde reinette, pippeling,
geprezen roem der voorraadschuren (…)

Met deze klaroenstoot begint het, en aan het eind komen de pitten, die de toekomst in zich dragen, een toekomst die, geheel in overeenstemming met de evolutieleer, zowel gedetermineerd is als vrijheid biedt:

met de kastanjehouten pitten
opvolgend lot en nieuwe kansen.

Eigenlijk zijn die kinderen in Thijsse’s Hof ook een soort zaailingen, nog maar pas ontsproten aan het zaad (nee, heren, wat u zaad noemt is sperma en dat is heel wat anders). Ook zij zijn dragers van ‘opvolgend lot en nieuwe kansen’. Hoe zullen ze zich ontwikkelen, wat zal er uit hen groeien? Zal de liefde voor de natuur die nu op hen wordt geënt, aanslaan? Zal het natuuronderricht vrucht dragen?
Opvoeding en onderwijs hebben zich vanouds gespiegeld aan de tuinbouw. Onze taal, denk ook aan woorden als seminarium en kweekschool, getuigt daarvan. De mens als gewas, onderhevig aan de seizoenen en niet in staat vrucht te dragen voordat de tijd rijp is en dan nog uitsluitend de eígen vrucht. Niet voor niets gaf Multatuli zijn Ideeën als motto mee ‘Een zaaier ging uit om te zaaien’, wat hij trouwens weer had uit de parabel in Mattheüs 13.

De vogels heb ik niet helemaal achter me gelaten. Laatst zag ik een foto van een kolibrienest met twee jongen erin. Naast het nest hield iemand een dollarmunt omhoog: nest en geldstuk waren even groot. De eitjes van deze vogels waren, zo luidde het bijschrift, ‘niet groter dan een tic-tac’. Je zou ervan uit je dak gaan, zoals Felix Timmermans’ held Pallieter telkens opnieuw overkomt als hij de natuur in trekt. De ‘drunkenness’ van Macneice.

Hier past een tegenstem. De pitten van Van Schagen belanden in de vuilnisbak en Leopold spreekt over een mogelijkheid, niet over wat er feitelijk gebeurt nadat zijn hospita de tafel heeft afgeruimd. En de eikels en beukenootjes in Thijsse’s Hof kraakte ik met wellust plat onder mijn schoenen. Niks ‘nieuwe kansen’, moeder natuur is spilziek gelijk Onan. Wat zal er van die kinderen worden?

De Amerikaanse dichter A. R.  Ammons schrijft in ‘Garbage’:

what are we to think of the waste, though: the
sugarmaple seeds on the blacktop are so dense,
the seedheads crushed by tires, the wings stuck
wet, they hold the rains, so there’s no walkway
dry: so many seeds, and not one will make a
tree, excuse the expression: what of so much
possibility, all impossibility (…)

 

Om Literair Nederland draaiende te houden, zijn wij afhankelijk van vrijwillige bijdragen. U kunt ons steunen via de rode knop. Waarvoor onze hartelijke dank!

Recent

26 december 2023

Beste boeken van 2023

26 december 2023

Een oeverloos bestaan

Literair Nederland - 10 jaar geleden

08 januari 2014

Elke dag een paar blokken Elke dag een paar blokken
Recensie door Teunis Bunt

Vaak kun je in één oogopslag zien met wat voor tekst je te maken hebt: een gedicht, een formulier, een dialoog, een brief. Dat wilde Ted van Lieshout niet en daarom heeft hij in Nu in handige meeneemverpakking elke tekst in de vorm van een ‘blok’ op de pagina gezet: de regels zijn uitgevuld en de tekst beslaat precies een pagina (soms twee).