1 december 2011

Jan Campert-prijzen, A. F.Th. van der Heijden draagt prijs op aan zoon Tonio

Deze week werd bekend gemaakt aan welke schrijvers de literaire prijzen – waaronder de Constantijn Huygen-(oeuvre)prijs – van 2011 zijn toegekend. De schrijvers A.F.Th. van der Heijden, Gustaaf Peek, Erik Spinoy, ontvingen respectievelijk de jaarlijks uitgereikte Constantijn Huygenprijs, de F. Bordewijkprijs en de Jan Campertprijs. De tweejaarlijkse Nienke van Hichtum-prijs voor jeugdliteratuur werd toegekend aan Benny Lindelauf. De driejaarlijkse G.H. ’s Gravesande-prijs voor bijzondere literaire verdiensten  gaat naar de Amsterdams literaire Stichting Perdu.

Constantijn Huygens-prijs
A. F.Th. van der Heijden
(1951) ontvangt voor zijn hele oeuvre de de Constantijn Huygens-prijs.Van der Heijden debuteerde in 1978  met Een gondel in de Herengracht en is auteur van een groot en breed opgezet oeuvre. In zijn 33 jaar bestaan als schrijver  is Van der Heijden volgens de jury er steeds in geslaagd; ‘Het menselijk bestaan met een scherp oog voor het morele en het tragische  te herscheppen als een groots  kunstwerk.’
In een literair vormgegeven reactie op de toekenning verklaarde Van der Heijden de prijs op te dragen aan zijn vorig jaar, door een ongeluk omgekomen, zoon Tonio. ‘Tonio hield van winnen. Hij zag ook mij graag winnen. Aan hem draag ik de Constantijn Huygens Prijs 2011 op, uit erkentelijkheid dat hij ook nu nog, bij verstek, als mijn muze wil optreden’. Aan de prijs is 10,000,- euro verbonden is. 

F. Bordewijkprijs
Aan Gustaaf Peek (1975) is voor zijn roman Ik was Amerika de F. Bordewijk-prijs 2011 toegekend.  Met Ik was Amerika dompelt Gustaaf Peek zijn lezers onder in een deelaspect van de Tweede Wereldoorlog dat voor de Nederlandse literatuur volkomen nieuw is: krijgsgevangenkampen voor Duitsers in de VS. De jury is onder de indruk van de wijze waarop Peek levensverhalen van uiteenlopende figuren met elkaar heeft verstrengeld in een overtuigende vorm. 

Jan Campert-prijs
Erik Spinoy (1960) kreeg voor zijn dichtbundel Dode kamer de Jan Campert-prijs toegekend. Volgens de jury schreef Spinoy ‘een bundel die één experiment is met waarnemingen, van zintuigelijke exotische ervaringen tot het afgesneden zijn van de wereld in een echo-loze dode kamer. 

Nienke van Hichtum-prijs
Benny Lindelauf (1964) ontvangt de tweejaarlijkse Nienke van Hichtum-prijs voor jeugdliteratuur voor zijn boek De hemel van Heivisj, een overrompelend gelaagd verhaal dat zich niet onder één noemer laat vangen.

G.H. ’s Gravesande-prijs
De driejaarlijkse G.H. ’s Gravesande-prijs voor bijzondere literaire verdiensten 2011 gaat naar Amsterdamse Stichting Perdu. Perdupresenteert in een ‘intiem theater eigenzinnige programma’s van hoge kwaliteit en geven blijk van een internationale blik op ontwikkelingen in de literatuur. Het werk van Perdu getuigt van een liefde voor literatuur (met name voor poëzie) die zich niets gelegen laat liggen aan de waan van de dag’, aldus de jury.

Aan de vier laatst genoemde prijzen is een  bedrag van 5.000,- euro verbonden.

 

De prijsuitreiking vindt plaats op 22 januari 2012 in Den Haag en zal worden uitgereikt door de Haagse wethouder van Cultuur, Marjolein de Jong.

 

Recent

16 oktober 2017

Nooit meer los van Indië

13 oktober 2017

Leven zonder moeder

Literair Nederland - 10 jaar geleden

22 oktober 2007

Klein boek zonder enige allure
Door Frans

Waarom gaf de commissie – Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek – aan Geert Mak de opdracht om het boekenweekgeschenk 2007 te schrijven? Vermoedelijk vanwege zijn succes met de dikke pil ‘In Europa’. Zou Mak daarom als onderwerp voor zijn boek de Galatabrug, die Europa met Klein-Azië verbindt, gekozen hebben?

Lees meer