ZZP-boekhouder leest en analyseert uw cijfers

Ingezonden bericht

ZZP-boekhouder is een bedrijf dat 7 dagen per week klaarstaat voor de ZZP’er, dus ook in het weekend. Op die manier bieden we u persoonlijk contact. Daarnaast zijn we ook na 17.00 uur open. Wij verwerken niet alleen de boekhouding, maar lezen ook de cijfers en brainstormen met de klant waar die de grootste marge pakt, welke investeringen hij het beste wanneer kan doen en wat de voor- en nadelen zijn van de auto van de zaak.

Brainstormen
Bij een zzp-boekhouder denkt u waarschijnlijk aan het inleveren van uw facturen en bankafschriften. Maar zo werkt zzp-boekhouder al jaren niet meer. Alles is bij ons gedigitaliseerd. Waardoor u tijd bespaart. U kunt alle info digitaal aanleveren. Daarna nemen wij contact met u op. Door onze ervaring zien wij al snel welke kant het op gaat met uw winst. Wij brainstormen dan met u en wijzen u op de gevolgen. U kunt terecht komen in de hoogste belastingschijf, maar u kunt ook gaan investeren en wellicht gebruik maken van allemaal fiscale voordelen die daarmee te behalen zijn.

Persoonlijk advies
Natuurlijk is ieder bedrijf uniek. Daarom kijken we naar de mens achter de ondernemer. U bent bij ons geen nummer maar u krijgt persoonlijk advies op maat. Zo kunt u bij ons bijvoorbeeld terecht voor antwoorden op de volgende vragen:
Hoeveel opdrachtgevers heeft u exact nodig?
Wanneer heb ik recht op zelfstandigenaftrek?
Mag ik mijn partner een arbeidsbeloning toekennen?
Koop ik een zakelijke auto of blijft deze beter privé?
Waarom kiezen voor een zzp-boekhouder en geen accountant?

Een accountant is vaak voor grotere bedrijven, die een jaarrekening verplicht moeten laten opstellen. Veel zelfstandigen zonder personeel laten onnodig een jaarrekening opmaken. Dat kost u honderden Euro’s. Want van de fiscus hoeft dit namelijk niet. En daarom berekent zzp-boekhouder dit ook niet aan u door.

Jaarrekening
De jaarrekening is niet noodzakelijk om aan uw verplichtingen aan de fiscus te voldoen. Toch kan de jaarrekening handig zijn in andere situaties. Banken nemen namelijk niet altijd genoegen met een uitdraai van de balans en winst- en verliesrekening wanneer u bijvoorbeeld een lening of hypotheek aanvraagt. Dan sturen wij u een aparte factuur.

Als ZZP’er dient u aan het einde van het boekjaar een balans en winst- en verliesrekening op te laten stellen. Dat verzorgen wij helemaal voor u en is ook inbegrepen in de all-in jaarprijs.

Balans
De balans van uw onderneming betreft de stand van zaken op 31 december. Op de balans staat het volgende: Debet zijn de bezittingen van uw onderneming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inventaris, eigen vermogen, vorderingen en liquide middelen. Aan de creditzijde staan de schulden die uw bedrijf heeft. Onder andere te betalen omzetbelasting, een eventuele lening, en rekeningen die u heeft bij crediteuren.

Uit ons boekhoudpakket komt ook een winst- en verliesrekening. Hierop vind u aan de ene kant uw omzet van dat jaar (exclusief BTW), en daar tegenover staan uw kosten (wederom exclusief BTW). Deze bedragen nemen wij over in de aangifte Inkomstenbelasting die we voor u opstellen en indienen. Wilt u uitstel dan vragen wij dat voor u aan.

Analyse voordeel auto
Het is altijd slim om vooraf te berekenen of de voordelen groter zijn dan de nadelen bij een zakelijke auto.
Veel ZZP’ers rijden auto, en de kosten daarvan zijn (deels) aftrekbaar. Maar als u er ook 500 kilometer of meer privé mee rijdt dan krijgt u een bijtelling van 22 procent over de nieuwwaarde. Daarom adviseren we in beginsel om een auto die tussen de twee en veertien jaar oud is niet zakelijk te rijden.
Gaat u dan voor een privé-auto. En u rijdt daar zakelijke kilometers mee, dan mag u 19 eurocent per gereden kilometer ten laste van uw winst brengen.
Staat de auto op de zaak, dan geldt er een andere regeling. Maar let wel op: als u niet op papier kunt aantonen dat u minder dan 500 km per jaar privé heeft gereden, dan krijgt u een fikse bijtelling over de nieuwwaarde.

Fiscaal het meest gunstige is de youngtimer. Een auto die 15 jaar of ouder is zakelijk rijden is financieel zeer interessant. Grote voordeel is dat u dan 35% van de dagwaarde moet bijtellen. Dus niet over de (oude) officiële aankoopprijs, maar over de veel lagere dagwaarde.

Analyseren
Uiteraard mag u dan alle kosten zakelijk aftrekken. Dit zijn bijvoorbeeld benzine, onderhoud, wegenbelasting, en verzekeringen.
Als voorbeeld een illustratie. U schaft een 15 jaar oude Audi aan uit Duitsland. Met slechts 180.000 km op de teller voor € 3.500. De bijtelling voor deze auto bedraagt 35% van € 3.500 is € 1.225 per jaar. Dit kost u dan netto relatief weinig; slechts € 637.- per jaar (uitgaande van een belastingtarief van 52%).
Laten we nu deze aankoop vergelijken met een nieuwe Audi die een catalogusprijs heeft van € 61.600. De bijtelling hiervoor komt dan uit op een bedrag van € 13.550 per jaar. Netto kost u dat ruim € 7.000. Let wel, u moet ook een bijtelling doen voor btw privé-gebruik.

Inkomstenbelasting-aangifte
Voor uw boekhouding en aangifte IB hebben wij van u een kopie van een geldig paspoort nodig. En indien wij ook de aangifte van uw partner verzorgen, dan natuurlijk ook een kopie van zijn of haar paspoort. Ook hierbij kijken, observeren, analyseren we de situatie en waar mogelijk schuiven we met aftrekposten naar de degene die er het meeste fiscale voordeel bij heeft.

Zelfstandigenaftrek
Werkt u minimaal 1.225 uur voor uw zaak dan heeft u recht op de zelfstandigenaftrek van € 7.280. Ook reisuren en de uren die u werkt aan offertes en uw boekhouding tellen mee. Alle gewerkte uren in uw onderneming tellen mee. Net als de tijd die u besteedde aan netwerkbijeenkomsten, social media of het maken van uw website.

Meewerkaftrek of arbeidsbeloning fiscaal partner
Slim gebruik maken van aftrekposten. U kunt belasting besparen door uw partner een bedrag uit te betalen. Heeft uw partner geen inkomen dan is het soms slimmer om hem of haar echt uit te betalen. Dat kan vanaf vijf mille, u maakt maandelijks een bedrag over voor de geleverde werkzaamheden. Bij u is het een aftrekpost, bij uw partner kan het bedrag belastingvrij zijn of wordt het gering belast. Dit is van toepassing als uw fiscaal partner bijvoorbeeld de administratie van uw zaak verzorgt of op een andere wijze meewerkt en dat is meer dan 525 uur per jaar dan mag u meewerkaftrek toepassen. Heeft uw partner wel inkomen of wilt u geen arbeidsbeloning uitbetalen dan kunt u kiezen voor de meewerkaftrek.

FOR – Fiscale oudedagsreserve
Elke ZZP’er mag 9,44% van zijn winst met een maximum van € 8.775 in aftrek brengen op de winst en reserveren voor de oude dag. Het is nu een aftrekpost en uitstel van nu te betalen IB, maar te zijner tijd moet u voor deze reservering een lijfrente kopen. Dit is vooral slim om toe te passen als u in de hoogste schijf valt voor de Inkomstenbelasting. Sommige ZZP’ers passen de Fiscale OudedagsReserve (FOR) toe uit nood als ze te weinig liquide zijn.