25 oktober 2011

In gesprek met Erasmus

Ter gelegenheid van Wereldhumanismedag lanceerde ‘Huis van Erasmus’ in 2008 het project Brieven aan Erasmus.  Mensen werden uitgenodigd om vanuit hun visie en ervaring in te gaan op de actualiteit van Erasmus’ denken. Een brief te schrijven over een hedendaagse invulling van zijn idealen als geweldloos burgerschap, kritisch denken, tolerantie en opvoeding en onderwijs.

De Stichting Huis van Erasmus ontving binnen een jaar ruim twintig brieven, die op de website geplaatst werden. Schrijvers waren hoogleraren, journalisten, politici, leerkrachten en andere geïnteresseerde burgers. Het geheel bood een breed gevarieerd palet van visies op het leven en denken van Erasmus.

Eind oktober 2011 verschijnen deze brieven  – 500 jaar na het verschijnen van de Lof der Zotheid – als bundel onder de titel In gesprek met Erasmus. Hierin zijn de brieven in drie thematische hoofdstukken gegroepeerd: geweldloosheid, humanisme en opvoeding.

 

In gesprek met Erasmus
Over humanisme, opvoeding en geweldloosheid

Auteur: Rein Heijne (samensteller)
Verschenen bij: Papieren Tijger
Aantal pagina’s: 82
Prijs: € 10,-


Uitgave in samenwerking met het Humanistisch Historisch Centrum en Huis van Erasmus

Recent

20 november 2017

Het leven ontwijken

15 november 2017

Een portret in stukjes

Literair Nederland - 10 jaar geleden

26 november 2007

Een aantal jaren geleden heb ik een boek gelezen getiteld De kunst van het niets doen. Veel mensen reageerden met: "Oh, dat zou ik ook wel willen, een tijdje niets doen." Daar ging het boek echter helemaal niet over. Dat boek ging over Taoïsme en de gebeurtenissen in je leven op je af laten komen, van alle kanten bekijken, en dan weer verder gaan met je leven. Niet steeds in willen grijpen, dingen naar je hand willen zetten of bezweren. In het nu leven, de weg gaan die klaarblijkelijk zo moet zijn. Bij dit boek reageren mensen hetzelfde "Dat is toch dat boek van die dominee die niet in God gelooft? Dat is toch die atheïst?." Opschudding alom.

Een aantal jaren geleden heb ik een boek gelezen getiteld De kunst van het niets doen. Veel mensen reageerden met: "Oh, dat zou ik ook wel willen, een tijdje niets doen." Daar ging het boek echter helemaal niet over. Dat boek ging over Taoïsme en de gebeurtenissen in je leven op je af laten komen, van alle kanten bekijken, en dan weer verder gaan met je leven. Niet steeds in willen grijpen, dingen naar je hand willen zetten of bezweren.

Lees meer