In gesprek met Erasmus

Ter gelegenheid van Wereldhumanismedag lanceerde ‘Huis van Erasmus’ in 2008 het project Brieven aan Erasmus.  Mensen werden uitgenodigd om vanuit hun visie en ervaring in te gaan op de actualiteit van Erasmus’ denken. Een brief te schrijven over een hedendaagse invulling van zijn idealen als geweldloos burgerschap, kritisch denken, tolerantie en opvoeding en onderwijs.

De Stichting Huis van Erasmus ontving binnen een jaar ruim twintig brieven, die op de website geplaatst werden. Schrijvers waren hoogleraren, journalisten, politici, leerkrachten en andere geïnteresseerde burgers. Het geheel bood een breed gevarieerd palet van visies op het leven en denken van Erasmus.

Eind oktober 2011 verschijnen deze brieven  – 500 jaar na het verschijnen van de Lof der Zotheid – als bundel onder de titel In gesprek met Erasmus. Hierin zijn de brieven in drie thematische hoofdstukken gegroepeerd: geweldloosheid, humanisme en opvoeding.

 

In gesprek met Erasmus
Over humanisme, opvoeding en geweldloosheid

Auteur: Rein Heijne (samensteller)
Verschenen bij: Papieren Tijger
Aantal pagina’s: 82
Prijs: € 10,-


Uitgave in samenwerking met het Humanistisch Historisch Centrum en Huis van Erasmus

Recent

1 augustus 2018

Blokken op Blokken

Literair Nederland - 10 jaar geleden

03 oktober 2008

Niet overtuigend maar wel sterk in het laatste deel
Recensie door Menno Hartman

Coen Peppelenbos debuteerde onlangs met de roman Victorie, een roman in drie delen. In het eerste deel wordt Merijn – broer van de hoofdpersoon – gevolgd nadat bekend is geworden dat de hoofdpersoon, Victor, dood is.

Het tweede deel van de roman gaat over Sarah. We volgen er de gedachten van een leraar Engels, die in zijn huis dit meisje vasthoudt, het vriendinnetje van Merijn en waarin duidelijk wordt dat deze Ten Haaf, Merijn gedood heeft door een grote steen naar hem te gooien, nadat hij hem met een camera had gezien.

Lees meer