In gesprek met Erasmus

Ter gelegenheid van Wereldhumanismedag lanceerde ‘Huis van Erasmus’ in 2008 het project Brieven aan Erasmus.  Mensen werden uitgenodigd om vanuit hun visie en ervaring in te gaan op de actualiteit van Erasmus’ denken. Een brief te schrijven over een hedendaagse invulling van zijn idealen als geweldloos burgerschap, kritisch denken, tolerantie en opvoeding en onderwijs.

De Stichting Huis van Erasmus ontving binnen een jaar ruim twintig brieven, die op de website geplaatst werden. Schrijvers waren hoogleraren, journalisten, politici, leerkrachten en andere geïnteresseerde burgers. Het geheel bood een breed gevarieerd palet van visies op het leven en denken van Erasmus.

Eind oktober 2011 verschijnen deze brieven  – 500 jaar na het verschijnen van de Lof der Zotheid – als bundel onder de titel In gesprek met Erasmus. Hierin zijn de brieven in drie thematische hoofdstukken gegroepeerd: geweldloosheid, humanisme en opvoeding.

 

In gesprek met Erasmus
Over humanisme, opvoeding en geweldloosheid

Auteur: Rein Heijne (samensteller)
Verschenen bij: Papieren Tijger
Aantal pagina’s: 82
Prijs: € 10,-


Uitgave in samenwerking met het Humanistisch Historisch Centrum en Huis van Erasmus

Recent

14 februari 2018

Gedenkteken in woorden

Literair Nederland - 10 jaar geleden

18 februari 2008

Een schitterend verhaal
Door Bernadet

‘Een boek over oorlog moet je nooit chronologisch vertellen, oorlog gaat over fragmenten’, zegt Joseph O’Connor in een interview. En dat is precies wat hij gedaan heeft. Het hele verhaal begon met een gedachte die herhaaldelijk in Joseph O’Connors hoofd terugkwam. Hij ‘zag’ steeds een vrouw, Eliza Mooney, in een desolaat landschap lopen op zoek naar iemand.

Lees meer