In gesprek met Erasmus

Ter gelegenheid van Wereldhumanismedag lanceerde ‘Huis van Erasmus’ in 2008 het project Brieven aan Erasmus.  Mensen werden uitgenodigd om vanuit hun visie en ervaring in te gaan op de actualiteit van Erasmus’ denken. Een brief te schrijven over een hedendaagse invulling van zijn idealen als geweldloos burgerschap, kritisch denken, tolerantie en opvoeding en onderwijs.

De Stichting Huis van Erasmus ontving binnen een jaar ruim twintig brieven, die op de website geplaatst werden. Schrijvers waren hoogleraren, journalisten, politici, leerkrachten en andere geïnteresseerde burgers. Het geheel bood een breed gevarieerd palet van visies op het leven en denken van Erasmus.

Eind oktober 2011 verschijnen deze brieven  – 500 jaar na het verschijnen van de Lof der Zotheid – als bundel onder de titel In gesprek met Erasmus. Hierin zijn de brieven in drie thematische hoofdstukken gegroepeerd: geweldloosheid, humanisme en opvoeding.

 

In gesprek met Erasmus
Over humanisme, opvoeding en geweldloosheid

Auteur: Rein Heijne (samensteller)
Verschenen bij: Papieren Tijger
Aantal pagina’s: 82
Prijs: € 10,-


Uitgave in samenwerking met het Humanistisch Historisch Centrum en Huis van Erasmus

Recent

Literair Nederland - 10 jaar geleden

18 juli 2008

Leven na een moord

Door Pauline van der Lans

Zoals de in het begin van de serie Desperate Housewives overleden Mary Alice Young met een alziende blik de gebeurtenissen in Wisteria Lane weergeeft, zo vertelt in Alice Sebolds roman De wijde Hemel de vermoorde tiener Susie Salmon hoe het haar achterblijvers vergaat.

Lees meer