Agenda

Homeruslezing door Annelies Verbeke

Annelies Verbeke zal dit jaar de Homeruslezing, getiteld ‘De jeugd van tegenwoordighouden’ houden. In haar lezing gaat ze na wat ze aan haar opleiding op het gymnasium, met Latijn en Grieks in haar vakkenpakket, heeft overgehouden. Bijvoorbeeld het inzicht dat er destijds ook al geklaagd werd over ‘de jeugd van tegenwoordig’. Er is veel veranderd sinds de oudheid, maar veel ook weer niet.
Verbeke staat stil bij de oude geschriften die haar hebben geraakt en geïnspireerd, niet in de laatste plaats Homerus’ Odyssee. Daarnaast gaat ze in op de aandacht die in hedendaagse literatuur (terecht) wordt besteed aan vrouwen in de oudheid.
Voorgaande lezingen werden verzorgd door Maarten Asscher, Patrick Lateur, Marita Mathijsen, Kristien Hemmerechts en Christiaan Weijts.
Organisatie is in handen van Nederlands Klassiek Verbond i.s.m. uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep
Entree is gratis.
25 maart 2023
Aanvang: 17.30 uur
Rijksmuseum van Oudheden, Tempelzaal
Leiden