Een speciaal soort voorzienigheid – Richard Yates

Robert Prentice wordt na zijn middelbareschooltijd opgeroepen om in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog als infanterist naar Europa te gaan. Zijn jongensdromen van roem en glorie gaan in rook op als blijkt dat hij als soldaat niet veel waard is. Al snel komt hij met longontsteking in het veldhospitaal terecht waarna het hem moeite kost weer door zijn eenheid geaccepteerd te worden.
Terwijl Robert verdwenen is naar het Europese slachtveld, blijft zijn moeder Alice gedesillusioneerd achter in New York. Haar pogingen door te breken als kunstenaar zijn op niets uitgelopen. Terwijl ze overdag in de oorlogsindustrie werkt vlucht ze ’s avonds in drank en fantasieën. Net als in Revolutionary Road rekent Yates in Een speciaal soort voorzienigheid genadeloos af met de Amerikaanse droom.

Een speciaal soort voorzienigheid verschijnt als deel 22 in de serie Oorlogsdomein. De Arbeiderspers startte deze reeks in 2001 ‘om de meest tijdloze en literaire getuigenissen over de oorlog bijeen te brengen’. Ter gelegenheid van tien jaar Oorlogsdomein is een vijftal titels tijdelijk in prijs verlaagd. Kijk voor meer informatie op de website van de uitgeverij.

Een speciaal soort voorzienigheid

Auteur: Richard Yates
Vertaald door: Marijke Emeis
Verschenen bij: Uitgeverij De Arbeiderspers (aug. 2011)
Aantal pagina’s: 368
Prijs: € 27,50

Recent

Literair Nederland - 10 jaar geleden

24 december 2007

Verhalenwedstrijd levert fraai uitgeven bundel op
Recensie door Karel Wasch

Uitgeverij De Vleermuis uit Roermond organiseert jaarlijks een tweetal wedstrijden (poëzie en verhalen). De wedstrijd voor verhalen leverde dit jaar het fraai uitgegeven boek Zenit op. Daarin 44 verhaaltjes (aantal woorden was beperkt) van uiteenlopende snit en kwaliteit. Aan de wedstrijd deden in totaal 187 mensen met een verhaalinzending mee.

Lees meer