Agenda

Een avond met en over Hans Keilson

De boeken van Hans Keilson (1909, Duitsland) staan internationaal weer volop in de belangstelling. Zijn eerste roman, Das Leben geht Weiter (1933), werd door de nazi’s verboden. In 1936 emigreerde hij naar Nederland, waar hij tijdens de oorlog deelnam aan het verzet. Na de oorlog werkte Keilson als arts en psychiater en behandelde onder meer getraumatiseerde Joodse kinderen. Al vlak na zijn aankomst in Nederland vond hij aansluiting bij Nederlandse literaire kringen. Zijn Duitstalige oorlogsgedichten werden gepubliceerd in Nederlandse bladen; hij correspondeerde met Gerrit Achterberg in diens tijd als tbs’er.

Keilsons bestaan als exil-schrijver en zijn carrière als psychiater hebben geleid tot een oeuvre waarin hij de holocaust met psychologische blik bekijkt. In de ban van de tegenstander wordt beschouwd als het literaire en psychologische hoogtepunt in zijn indrukwekkende oeuvre. Keilson werd voor het eerst in NRC Handelsblad in het zonnetje gezet met een groot interview de dag vóór zijn honderdste verjaardag. De herziene vertaling van Komedie in mineur verschijnt in het voorjaar van 2011.

De SLAA organiseert samen met uitgeverij Van Gennep een avond waarop Solange Leibovici, Berthe Meijer, Ed van Thijn en Frans Weisz een impressie geven van zijn werk, waarna Arjen Fortuin met de bijna 101 jarige Keilson in gesprek gaat over zijn leven en werk.

Woensdag 1 december 2010, De Balie, Amsterdam, aanvang 20.00 uur
Reserveren: 020-5535100 (16-17 uur) of www.debalie.nl. Entree: € 10,00; € 8,00 (CJP/Pas65/Stadspas); € 5,00 (Studentenkaart).

Over In de ban van de tegenstander:
‘”Hij en ik waren in elkaars gezichtveld gekomen, wij hadden met elkaar te maken. … wij waren aan elkaar verbonden met de sterke banden van vijandschap op leven en dood.” Het is net na de tweede wereldoorlog. Een advocaat vraagt een kennis om een hem tijdens de oorlog in bewaring gegeven manuscript te lezen. Het blijkt het verhaal van een naamloze jongeman in een niet nader genoemd land, behorend tot een gemeenschap die met vernietiging bedreigd wordt door een zekere B. De jongeman vertelt hoe hij van jongs af aan steeds meer in de ban raakt van B. Hij probeert te begrijpen waarom hijzelf en de mensen om hem heen zo veel haat oproepen in B. Hij ziet zich gedwongen zijn ware identiteit te verbergen, bijvoorbeeld voor zijn vriendin wanneer de vrienden van haar broer een begraafplaats van zijn gemeenschap blijken te hebben vernield. In zijn pogingen de gebeurtenissen van die tijd te doorgronden, verplaatst hij zich meer en meer in zijn tegenstander en ontwikkelt uiteindelijk een soort haat-liefdeverhouding tot hem. ‘In de ban van de tegenstander’ is een fascinerende analyse van de verhouding tussen slachtoffer en beul, liefde en haat. Het is het verhaal van een vijandschap die diep in de lezer doordringt en bevat unieke inzichten over de grootste tragedie van de twintigste eeuw.’

In de ban van de tegenstander

Auteur: Hans Keilson
Verschenen bij: Uitgeverij Van Gennep
Prijs € 19,90