20 februari 2017

Deadline Jan Hanlo Essayprijs Klein 2017

De Jan Hanlo Essayprijs is een tweejaarlijkse prijs en kent de categorie Groot en Klein. De eerste is een prijs voor een essaybundel. De inzendtermijn daarvoor is al gesloten. De tweede is een prijs voor een niet eerder gepubliceerd essay waarvan de deadline verlengd is tot 1 maart 2017.

Het thema voor de Jan Hanlo Essayprijs Klein wordt ontleend aan het werk of aan uitspraken van Jan Hanlo. Voor dit jaar is het thema: ‘Is dromen nu alleen maar slecht?’. De titel van een kort essay van Jan Hanlo en dat als volgt begint:

IS DROMEN

nou alleen maar slecht? Ik meen dágdromen – men durft het woord haast niet neer te schrijven. Overdag te dromen, het mag dan niet zo geïnverteerd zijn als overdag te slapen, maar zo gezien toch kennelijk invers, pervers.
Aan de droom en de fantasie is de werkelijkheid superieur. De werkelijkheid is, zo niet oneindig veel dan toch beslissend veel, werkelijker.

Het essay werd gepubliceerd in het boek Mijn Benul en is ook te vinden in het verzameld proza van Jan Hanlo, Een erwt zo groot als een voetbal is geen erwt (Van Oorschot 2012) op p. 575.

De Jan Hanlo Essayprijs Klein voor een niet eerder gepubliceerd essay, bestaat uit een geldbedrag van € 1.500,- , een trofee en een publicatie in De Groene Amsterdammer.

 

Deadline voor Essayprijs klein is 1 maart 2017. Sturen naar:
De Groene Amsterdammer
tav Jan Hanlo Essayprijs
Singel 464
1017 AW Amsterdam

De jury bestaat dit jaar uit: Xandra Schutte (voorzitter), Stephan Sanders,  Roos van Rijswijk en Marleen Rensen.

Zie hier het reglement.

Bekendmaking van de winnaars en de prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 17 mei om 20:00 in De Balie in samenwerking met De Groene Amsterdammer en  stichting Lira.

 

 

Recent

Literair Nederland - 10 jaar geleden

02 juli 2007

Sommige schrijvers debuteren wanneer ze al oud zijn
Recensie door Karel Wasch

In zijn vorige leven was Paul Pennartz (1935-2011) helemaal nog geen schrijver. Toen was Dr. Paul Pennartz bekend als sociaal wetenschapper die in 1999, samen met een vrouwelijke hoogleraar sociologie, een werk in het Engels publiceerde: The Domestic Domain: Chances, choices and strategies of family households. Verder leverde hij een bijdrage aan een bundel verhalen en gedichten van Limburgers, die de provincie literair gezicht hebben gegeven.

Lees meer