Agenda

De naam van de roos en de wereld om ons heen

‘We are always concerned that there are fearful texts.’ (Umberto Eco, 1996)

Wat kan een fictieve roman ons leren over de werkelijke wereld om ons heen? Daar draait het om in Boekenwijsheid. Aan de hand van een bekende roman, – 4 oktober 2012 is dat De naam van de roos van Umberto Eco – komt een actueel thema aan bod. Boekenwijsheid is een onderdeel van het Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Moeten we bang zijn voor kennis? En is er kennis die het daglicht niet kan verdragen? In De naam van de roos worden moorden gepleegd om de inhoud van een tekst geheim te houden. De bibliothecaris van een klooster, Jorge van Burgos doet er alles aan om een tekst van Aristoteles over humor ver van de nieuwsgierige ogen van zijn mede-kloosterlingen te houden. De moderne wetenschappelijk ingestelde William van Baskerville onderzoekt de moorden en ontmaskert uiteindelijk de bibliothecaris. De tekst over humor gaat echter voor altijd in een vlammenzee verloren.

De naam van de roos is zowel een spannende thriller als een roman over de grote vragen van het leven. Op het eerste gezicht is de roman onschuldig vermaak, maar als je beter leest val je in een theologische discussie over de geoorloofdheid van lachen.

Filosoof en bètawetenschapper Luca Consoli gaat in gesprek met de deelnemers over hoe kennis tot stand komt en hoe het wordt gewaardeerd. Zo wordt de fictieve strijd tussen William van Baskerville en Jorge van Burgos naar naar het heden gehaald.

Luca Consoli is universitair docent Wetenschap en Samenleving aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is zowel filosoof als bètawetenschapper.

Datum: donderdag 4 oktober 2012
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Locatie: Studystore Radboud Universiteit, Thomas van Aquinostraat 1A, Nijmegen

Meer informatie en inschrijven