De held / Jessica Durlacher

Laatst verschenen roman van Jessica Durlacher.

Nooit kwam Sara Silverstein in aanraking met geweld ? of het moest het met geheimen omgeven verleden van haar vader zijn. Tot ze op een herfstdag in het bos oog in oog komt te staan met een verkrachter. Niet lang daarna worden zij en haar familie ’s nachts op gewelddadige wijze overvallen in hun huis. Dan doet Sara een gruwelijke ontdekking. Alles wat ze heeft geleerd over goed en kwaad lijkt niet meer te gelden. Er blijft voor Sara niets anders over dan het nemen van een dodelijk besluit.

 Jessica Durlacher (1961) was – voordat ze debuteerde als schrijfster – criticus en columniste. Zij stelde verschillende literaire bloemlezingen samen en maakte deel uit van de redactie van het tijdschrift De Held. Ook vertaalde zij de beide delen  Maus van Art Spiegelman – de graphic novel over de jodenvervolging,.

Zowel Durlachers debuut Het geweten (1997) als haar tweede roman De dochter (2000) zijn te typeren als ‘tweede generatieromans’: in beide boeken zijn de hoofdpersonen kinderen van concentratiekampoverlevenden. Ondanks dat zij zelf de oorlog niet hebben meegemaakt wordt hun leven beheerst door het (meestal) verzwegen leed van de ouders.

In 2001 hield Jessica Durlacher ter gelegenheid van de Nationale Herdenking de 4 mei lezing in de nieuwe kerk van Amsterdam. Deze lezing – getiteld Op scherp – werd datzelfde jaar uitgegeven door de Bezige Bij.

Enkele reactie uit de pers over De held.

‘Het boek toont een schrijfster die – zowel in de verwerking van haar thematiek als in haar ambacht – gegroeid is. Lieten eerdere boeken nog wel eens een worsteling zien met structuur of vormgeving – De held laat zich lezen als het werk van een voldragen schrijfster.’ Nu.nl

‘Een gewone eenduidige roman is De held niet. Het is een oorlogsboek – familiesage en thriller ineen.’ NRC

Beluister ook de uitzending van Kunststof radio van 19 okt. 2010 op www.nps.nl

De held

Jessica Durlacher

384 blz.

€19,90

De Bezige Bij

Recent

Literair Nederland - 10 jaar geleden

24 december 2007

Verhalenwedstrijd levert fraai uitgeven bundel op
Recensie door Karel Wasch

Uitgeverij De Vleermuis uit Roermond organiseert jaarlijks een tweetal wedstrijden (poëzie en verhalen). De wedstrijd voor verhalen leverde dit jaar het fraai uitgegeven boek Zenit op. Daarin 44 verhaaltjes (aantal woorden was beperkt) van uiteenlopende snit en kwaliteit. Aan de wedstrijd deden in totaal 187 mensen met een verhaalinzending mee.

Lees meer