Agenda

City2Cities – Een literaire reis langs Praag en Barcelona

Door Carolien Lohmeijer

City2Cities: Internationale Literatuurdagen Utrecht is een jaarlijks internationaal literatuurfestival dat de stad Utrecht met twee andere literaire steden verbindt. Dit jaar zijn dat Barcelona & Praag. De focus ligt op de drie steden, maar het festival laat ook kennismaken met een land, een cultuur en een taalgebied.

De keuze voor deze steden wordt bepaald door hun literaire heden en verleden, hetzij in de vorm van romans, hetzij in de vorm van een bloeiende schrijvers- en uitgevers’scene‘. Bovendien moeten het steden zijn met een universiteit en kiest de organisatie van het festival bij voorkeur steden in contrasterende regio’s. Vorig jaar waren dat Edinburgh en Stockholm, in 2013 zijn het Lissabon en Berlijn.

City2Cities vindt dit jaar plaats van  21 t/m 29 april en bestaat uit een geheel van zeer uiteenlopende literaire initiatieven. Op het programma staan o.a.:

  • lezingen van auteurs en dichters, o.a. een tribuut aan Václav Havel met medewerking van Jáchym Topol, Eda Kriseová, Kees Merkx, Maria Vlaar e.a.
  • films, o.a. verfilming van: De ondraaglijke lichtheid van het bestaan (van Milan Kundera, regie van Philip Kaufman, ingeleid door Jana Beranová) en van De stad der wonderen (van Eduardo Mendoza)
  • documentaires over stedenbezoeken van o.a. Miquel Bulnes (Barcelona) en Hagar Peeters (Praag)
  • theatervoorstellingen, Brief aan Vader (Kafka) 
  • literaire wandeling n.a.v. het werk van C.C.S. Crone, (be)schrijver van Utrecht
  • Belle van Zuylenlezing 2012 door de Spaanse schrijfster Mercedes Abad
  • interviews, workshops e.d. 

Zowel internationaal gerenommeerde schrijvers als nieuwe talenten zijn door het festival uitgenodigd om acte de présence te geven en te praten over eigen dan wel andermans werk.

Ter voorbereiding op City2Cities reisden Miquel Bulnes naar Barcelona en Hagar Peeters naar Praag en ontmoetten daar grote schrijvers, bezochten literaire evenementen en organisaties en droegen eigen werk voor op lokale podia. Tijdens City2Cities presenteren zij hun belevenissen aan het publiek. Ook jonge dichters uit de drie steden ontmoetten elkaar van tevoren in Utrecht en vertalen ieders werk in de Young Poets Society, voorgedragen tijdens iPoetry Live gedurende City2Cities.

City2Cities heeft een uitgebreide website waar het hele programma te raadplegen is. Ook kaartjes zijn via de website te koop. Literair Nederland zal regelmatig onderdelen van het programma onder de aandacht brengen.

City2Cities wordt georganiseerd door Stichting Utrechts Internationaal Literatuurfestival, een samenwerkingsverband van SLAU, Poëziecircus, Salon Saffier en de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.