In memoriam

In memoriam Paul Beers 1935-2024

In memoriam Paul Beers 1935-2024
In memoriam door Ingrid van der Graaf

Op 25 januari werd bekend dat schrijver en vertaler Paul Beers is overleden, hij werd achtentachtig jaar. Beers vertaalde meer dan veertig literaire werken, zowel uit het Duits als het Frans,  waaronder Jean-Paul Sartre, Marguerite Yourcenar, Marian Pankowski en Thomas, Golo en Erika Mann.

Lees meer

In memoriam Wessel te Gussinklo (1941-2023)

In memoriam Wessel te Gussinklo (1941-2023)
door Kris Mattheeuws

Met Wessel te Gussinklo verliest de Nederlandse literatuur een volstrekt unieke stem. Het duurde lang voor de in Utrecht geboren auteur erkenning kreeg. Het stigma ‘miskend genie’ kon zeker op hem gekleefd worden.

Lees meer

In memoriam Milan Kundera 1929 - 2023

In memoriam Milan Kundera 1929 – 2023
Door Daan Lameijer

Sommige teksten hoopt een mens nooit te hoeven schrijven. Verliezen we een dierbare en willen we daar iets over kwijt, dan doet elk woord, elke letter afbreuk aan wat we werkelijk willen zeggen.

Lees meer

In memoriam Marga Minco (1920-2023)

In memoriam Marga Minco (1920-2023)
In memoriam door Ingrid van der graaf

Marga Minco, die met haar verhalen over de oorlog grote indruk maakte, is op maandag 10 juli gestorven. Haar overlijden werd vrijdag 14 juli bekend gemaakt met een overlijdensadvertentie in het NRC.

Lees meer

In memoriam Martin Amis (1949-2023) - Het begin van de literatuur

In memoriam Martin Amis (1949-2023) – Het begin van de literatuur
In memoriam door André van Dijk

We schrijven 1984. Mijn lezen ontwaakt en neemt in korte tijd een supersonische vlucht. De eerdere middelbare school-leesverplichting heeft geen post gevat en is te verwaarlozen als tijdverdoen en tegendraads plichtverzuim.

Lees meer

In memoriam Dubravka Ugrešić 1949 - 2023

In memoriam Dubravka Ugrešić 1949 – 2023
In memoriam door Adri Altink

Op vrijdag 17 maart j.l. overleed essayiste en literatuurwetenschapper Dubravka Ugrešić, ze werd 73 jaar. Ugrešić werd geboren in Kroatië, maar woonde als genaturaliseerd Nederlander sinds de jaren negentig in Amsterdam.

Lees meer

In memoriam Hannemieke Stamperius, alias Hannes Meinkema 1944 - 2022

In memoriam Hannemieke Stamperius, alias Hannes Meinkema 1944 – 2022
In memoriam door Ingrid van der Graaf

Zonder dat er veel ruchtbaarheid aan werd gegeven is Hannemieke Stamperius, vooral bekend onder haar pseudoniem Hannes Meinkema, op 22 november in haar slaap overleden in haar woning te Amsterdam.

Lees meer

In memoriam Remco Campert 1929 - 2022

In memoriam Remco Campert 1929 – 2022
In memoriam door André van Dijk

Campert was een kunstenaar die zich verstopte in zijn werk. Die eigenlijk niets te melden had. ‘Hij zegt heel weinig, hij heeft nooit een verhaal’, zegt zijn levenspartner Deborah in de film, ‘alles zit in zijn schrijven’.

Lees meer

Jeroen Brouwers (1940-2022) - De reden waarom

Jeroen Brouwers (1940-2022) – De reden waarom

Ik waste mijn handen onder de kraan, er reed een auto door de straat, de stem van de nieuwslezer wrong zich in flarden door deze ruis heen, ‘vanmorgen… na een kort ziekbed… schrijver…’.

Lees meer

In memoriam Arend Jan Heerma van Voss 1942-2022

In memoriam Arend Jan Heerma van Voss 1942-2022
Door Menno Hartman

‘Is er een apart hoekje voor ex-schrijvers, dat zou wel helpen?’ schreef Arend Jan Heerma van Voss me na een uitnodiging voor een schrijversborrel bij Van Oorschot. Arend Jan meende dat je voor een uitnodiging voor een diner of borrel liefst recent of heel veel boeken had moeten schrijven, voor ons was dat ene meer dan voldoende.

Lees meer

In memoriam Jan Fontijn (1936 - 2022)

In memoriam Jan Fontijn (1936 – 2022)
In memoriam door Menno Hartman

Aan wat decennialang een vertrouwd beeld was in de binnenstad van Amsterdam: een zekere man, een vrouw met rokje en een hondje, is een einde gekomen: Jan Fontijn overleed 6 januari jl.

Lees meer

In memoriam Inez van Dullemen (1925-2021)

In memoriam Inez van Dullemen (1925-2021)
Door Ingrid van der Graaf Ingrid van der Graaf

Terwijl ik donderdagmiddag mijn handen vol had aan het behang afkrabben en schilderen van een huis, keek ik tijdens de koffie op social media om te weten of de wereld nog was zoals ik hem graag heb.

Lees meer

Recent

30 januari 2024

Radioman en schrijver

Literair Nederland - 10 jaar geleden

03 februari 2014

Kijk! Kijk! En blijf kijken! Kijk! Kijk! En blijf kijken!
Recensie door Adri Altink

‘Ook kijken moet je leren’. De bewering lijkt zo’n gemeenplaats, maar kijken is bij Nicole Montagne een activiteit met diepgang. En als ze dat zinnetje op pagina 70 van Een makelaar in Pruisen neerschrijft ben je als lezer al helemaal gewonnen voor wat goed kijken je oplevert.