Poëzie

Nagenoeg perfect

Recensie door Hettie Marzak

Een van de gedichten in deze afdeling draagt als motto ook een paar zinnen uit het lied ‘Jesus alone’ van Nick Cave. De inspiratiebronnen van Rogiers komen van heinde en verre.

Lees meer

Niet langer onverschillig

Recensie door Hettie Marzak

In haar debuutbundel Indolente neemt Dewi de Nijs Bik de lezer mee op een reis door de tijd en door diverse landen heen. (…) Die veelzijdigheid van deze bundel wordt ook verwacht van de lezer.

Lees meer

Hoe korter hoe beter, is de leus

Recensie door Hettie Marzak

De gedichten bevatten zeven regels, die uit een of twee, hooguit drie woorden bestaan; de laatste twee regels staan als een strofe apart. In eerste instantie doen de gedichten denken aan haiku’s, zowel wat de strakke vorm als de inhoud betreft.

Lees meer

Had je deze al?

Recensie door Hettie Marzak

Hij toont een nuchtere instelling die een optimisme oproept bij de lezer, waarbij zelfs de meest onmogelijke dingen blijmoedig geaccepteerd worden. Dat wil niet zeggen dat Duinkers poëzie eenvoudig is.

Lees meer

Net niet

Recensie door Els van Swol

De Vlaamse dichteres Ruth Lasters (1979) werd bij het grote publiek, ook in Nederland, bekend door haar pamfletachtige, ritmische en retorisch sterke gedicht Losgeld. Ze schreef het, samen met enkele studenten van de Spectrumschool in Deurne, als stadsdichter van Antwerpen.

Lees meer

Vederlichte verzen

Recensie door Thibault Coigniez

Misschien is deze lectuur als het vogelspotten zelf. Bladzijde na bladzijde zie je niets op de bladspiegel neerstrijken. Heb geduld en blijf geconcentreerd verder speuren en lezen. Want opeens komt er een magnifiek exemplaar aanvliegen, een uitmuntend gedicht.

Lees meer

De dichter als Richter

Recensie door Hettie Marzak

Deze veertig keer honderd woorden zijn gericht aan Willem Jan Otten, maar ze geven net zo goed een inkijkje in Blees’ eigen poëtica. Ze laten zien dat Blees zelf ook een heel goede dichter is.

Lees meer

Niets is zonder ons

Recensie door Juul M. Williams

De plicht om verslag te doen van wat er gebeurt, van het eigen leven, wordt door de schrijver wel gevoeld maar – zo lijkt het – niet van harte vervuld.

Lees meer

Toont Tellegen zijn kunsten opnieuw?

Recensie door Hettie Marzak

Tellegen brengt in Langs de helling bij elkaar wat zijn poëzie kenmerkt: het eenvoudige taalgebruik, de simpele voorstelling zoals een kind die zou maken, het tikje humor, de speelsheid, maar ook de kracht van zijn goedgekozen metaforen die de gedichten diepte schenken.

Lees meer

Het intellectuele streven krijgt nederig tintje

Recensie door Albert Hogeweij

Reeds voorbij het midden van zijn leven voelde T.S. Eliot een sterke behoefte met iets troostrijks voor de dag te komen. Zoals het Beethoven met zijn late strijkwartetten was gelukt: iets te creëren wat vreugde brengt en rechtvaardiging voor het bestaan.

Lees meer

Dichter bij de dichter

Recensie door Hettie Marzak

De verrassende
beelden die Makaddam gebruikt, laten een indruk achter die niet gemakkelijk vergeten wordt.
Ze verdiepen wat op het eerste gezicht oppervlakkig lijkt en verbinden de dichter met de
lezer: wat strikt persoonlijk leek, wordt toegankelijk gemaakt.

Lees meer

Twijfel aan de werkelijkheid van het werkelijke

Recensie door Juul M. Williams

In het najaar van 2022 verscheen De hartvinger van Paul Demets, sluitstuk van een trilogie waarvan de eerdere delen het jaar daarvoor zijn uitgebracht bij dezelfde uitgever. Een bundel die in meerdere opzichten niet op zichzelf staat.

Lees meer

Recent

30 september 2023

Als je stem je wapen is

29 september 2023

Boekenweekgeschenk

28 september 2023

Een uitdaging

Literair Nederland - 10 jaar geleden

07 oktober 2013

Papieren monument voor een kortebaanstilist
Recensie door Adri Altink

Simon Carmiggelt had al een bronzen standbeeld in Amsterdam en was in De Steeg al op een bankje neergezet, nu is er ook nog eens een papieren monument voor hem, met de uitstraling van de boeken uit de Russische Bibliotheek van Van Oorschot.