Brief aan een middelmatige man ? Joep Dohmen

Pleidooi voor een nieuwe publieke moraal
 

Dohmen gaat in Brief aan een middelmatige man in op de vraag wat het betekent jezelf te ontwikkelen, te ontplooien, te bilden. In een tijd waarin tradities en ‘grote verhalen’ geen vanzelfsprekende gidsende rol meer vervullen zullen we op eigen kracht betekenis aan ons bestaan moeten geven, daarbij weerstand biedend aan de dwingende verleidingen van markt, wetenschap en technologie. Hoe worden we meer dan alleen calculerende en consumerende burgers?

In zijn boek wijst Dohmen op de noodzaak van de ontwikkeling van een nieuwe publieke moraal, een moraal die mensen ertoe beweegt bewust naar hun eigen leven te kijken, en te streven naar sociale zelfverwerkelijking ? naar een zinvol bestaan, te midden van en rekening houdend met anderen.

Joep Dohmen is hoogleraar ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

 

Brief aan een middelmatige man
Pleidooi voor een nieuwe publieke moraal

Auteur: Joep Dohmen
Verschijnt bij: Uitgeverij Ambo (maart 2010)
Prijs: € 17,95

Recent

Literair Nederland - 10 jaar geleden

24 december 2007

Verhalenwedstrijd levert fraai uitgeven bundel op
Recensie door Karel Wasch

Uitgeverij De Vleermuis uit Roermond organiseert jaarlijks een tweetal wedstrijden (poëzie en verhalen). De wedstrijd voor verhalen leverde dit jaar het fraai uitgegeven boek Zenit op. Daarin 44 verhaaltjes (aantal woorden was beperkt) van uiteenlopende snit en kwaliteit. Aan de wedstrijd deden in totaal 187 mensen met een verhaalinzending mee.

Lees meer