Boekenprijs: 21% btw, een waardeloos idee

De redactie van Literair Nederland onderschrijft de petitie die de Stichting CPNB is gestart tegen het voornemen om de btw op boeken te verhogen met 12%. De petitie van de CPNB luidt als volgt:

Wij
De Stichting CPNB namens het boekenvak, schrijvers, vertalers en vooral iedereen die van lezen houdt, constateren dat de voorgenomen hogere btw op (kinder)boeken zal leiden tot een forse prijsverhoging. Dat maakt boeken minder toegankelijk. Een slechte zaak, want het Nederlandse boek is dé basis van lees- en taalvaardigheid. Juist daarom moet boeken lezen zo laagdrempelig mogelijk zijn en daarbij hoort een laag btw-tarief. Nederland is er in 2024 nóg meer bij gebaat dat het boek bereikbaar blijft voor jong en oud, ook voor mensen met een kleinere beurs!

Verzoeken het nog te vormen kabinet het verhogen van de btw op boeken van 9% naar 21% niet door te voeren en zich hard te blijven maken voor een leesvaardig Nederland.

Ga naar de website petities.nl en onderteken ook!

 

 

Om Literair Nederland draaiende te houden, zijn wij afhankelijk van vrijwillige bijdragen. U kunt ons steunen via de rode knop. Waarvoor onze hartelijke dank!

Recent

8 juni 2024

Moederkloek

Literair Nederland - 10 jaar geleden

13 juni 2014

De stad was van ons! De stad was van ons!
Recensie door Teunis Bunt

In de jaren tachtig was het kraken van leegstaande panden geregeld in het nieuws, vooral als het daarna tot ontruimingen kwam. We kennen allemaal nog de namen van De Groote Keyser en de Lucky Luyk, waar met harde hand de bewoners verdreven werden.

Dit delen: