Agenda

Boekbespreking Gestameld liedboek van Erwin Mortier; over verlies van taalvermogen

Agenda

Boekenwijsheid is een verdiepende boekbespreking waarbij de deelnemers samen met een wetenschapper van de Radboud Universiteit Nijmegen in kleine kring een actueel filosofisch thema bespreken aan de hand van een bekende roman.

Wat betekent het taalvermogen eigenlijk voor je? En wat betekent het verliezen van taal? Filosoof Gert-Jan van der Heiden van de Radboud Universiteit Nijmegen bespreekt dit  thema aan de hand van de roman Gestameld liedboek. Moedergetijden van Erwin Mortier. Wat kan een fictief verhaal ons leren over de werkelijke wereld om ons heen?

In Gestameld liedboek geeft auteur Erwin Mortier een getuigenverslag van het verloop van Alzheimer bij zijn moeder. Het is eerder een persoonlijk verslag dan een roman. De rol van de verteller is belangrijk: ondervindt hij het taalverlies niet in zichzelf, hij is de enige die dit optekenen kan: zijn moeder, die de eigenlijke getuige is, is immers haar vermogen om te spreken kwijt. Welke rol speelt dit spreken namens iemand die zelf niet meer spreken kan?

Gert-Jan van der Heiden werpt in een gesprek met het publiek een blik op het boek van Erwin Mortier. In zijn nieuwste publicatie De stem van de doden belicht hij vanuit de hermeneutiek de moeilijkheden van ‘het spreken namens een ander’. Ook dementie gaat in veel gevallen gepaard met het verlies van taal. De dementerende moeder kan zich steeds slechter uiten en zo gaat de omgeving over op het interpreteren en vertalen van haar signalen. Maar hoe geven we een stem aan deze persoon zonder spraak?

 

Dinsdag 11 december
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Deelname € 9,50 | medewerkers en alumnipashouders RU € 7,- | studenten gratis
Meer informatie en inschrijven op www.ru.nl/sp/gestameldliedboek
Studystore Radboud Universiteit Nijmegen
Thomas van Aquinostraat 1A