Agenda

Betoog voor inclusief burgerschap

 

‘Waarom snappen wij nog steeds niet dat Özdil ook een Nederlandse naam is?’ Dit is de centrale vraag die maatschappijhistoricus Zihni Özdil stelt in Nederland mijn Vaderland.

In de tweede aflevering van de reeks Horzels zal Zihni Özdil een vlammend betoog houden voor een nieuw inclusief burgerschap en haalt hij uit naar onze ingebakken afkeer tegen diversiteit en vermenging.

Özdil onderzoekt in dit pamflet wat de historische wortels van de Nederlandse uitsluiting zijn. Nederland heeft ‘de ander’ altijd hoogstens getolereerd maar niet geaccepteerd. Ook de ander weigert te erkennen dat hij een Nederlander is en sluit zich af in zijn zogenaamde ‘eigen’ stulp. In dit vlammende betoog pleit hij voor een nieuw Nederlands nationalisme.

Na de presentatie zal Özdil in debat treden met publicist en hoogleraar Paul Scheffer.

Zihni Özdil is columnist voor NRC Handelsblad en publiceert regelmatig in onder andere de Volkskrant, het Parool en Nieuwe Revu. Ook treedt Özdil vaak op als commentator in Tv-programma’s. Aan de Erasmus University College doceert hij over wereldgeschiedenis, burgerschap en politieke economie.

Paul Scheffer (1954) is een publicist. Hij is hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Tilburg en voormalig hoogleraar Grootstedelijke problematiek. Hij schreef Het multiculturele drama en Het land van aankomst.

Voor meer informatie over dit programma.

 

22 oktober 2015
Aanvang: 17.00 uur
De Balie
Amsterdam