Agenda

Amsterdam Perdu: Hans Groenewegenlezing

Het luchtige van de zwaarte

Komende donderdag 5 november verzorgt Anneke Brassinga de eerste Hans Groenewegenlezing. Vrijdagavond 6 november reageren Maarten van der Graaff, Yra van Dijk en Ton Naaijkens in Perdu op Brassinga’s stellingname. Erwins Jans leidt het gesprek.

De Hans Goenewegenlezing is een initiatief van Stichting Perdu, Poëziecentrum, Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW) en Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, bedoeld om het werk van Hans Groenewegen (1956 – 2013) onder de aandacht te houden en om Groenewegens manier van poëzie lezen voort te zetten. Hij was een empathisch en ambachtelijk lezer met een aftastende stijl die weinig interesse had in op smaak gebaseerde polemiek. Hij was een integer en deskundig criticus.

Deze eerste Hans Groenewegenlezing wordt verzorgd door Anneke Brassinga, onder de titel ‘Het luchtige van de zwaarte’. Zij zal spreken over twee op het oog tegengestelde richtingen in de poëzie: de opvatting dat poëzie een abstract taalspel is, verwant aan muziek, en de opvatting die poëzie bekijkt als een kunstvorm waarin plaats is voor unieke ervaringen van (of uit) de werkelijkheid.

Een dag later verzorgen Maarten van der Graaff, Yra van Dijk en Ton Naaijkens de eerste ontvangst van Brassinga’s lezing. Zij zullen een korte reactie uitspreken en vervolgens onder leiding van Erwin Jans met elkaar in debat gaan. Bij de discussiebijeenkomst zal Groenewegens postume boek De lezer. Van poëzie en mystiek, waaraan hij vanaf 2006 structureel  werkte, voor het eerst te bewonderen zijn. Zo zal de aandacht voor poëzie en poëziebeschouwing blijven bestaan.

 

Foto: Martijn Stronks

5 november 2015
t/m
6 november 2015
Aanvang: 16:30
5 nov. KNAW - Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29 en 6 nov. in Perdu, Kloveniersburgwal 86
Amsterdam