Genomineerden Taalunie Toneelschrijfprijs 2006 bekend

De uitreiking vindt plaats op 18 november tijdens de toneelschrijfdagen ‘Ja, Nu’ in Maastricht in aanwezigheid van de genomineerden en de juryleden. Deze feestelijke dag wordt georganiseerd door het Platform Theaterauteurs samen met de Nederlandse Taalunie, Theater Instituut Nederland en het Vlaams Fonds voor de Letteren. Voorafgaand aan de uitreiking wordt er een montage opgevoerd van Ditte Pelgrom met fragmenten uit de genomineerde stukken. Daarna komen de auteurs zelf aan het woord in een panelgesprek over inspiratiebronnen.

Uitreiking Taalunie Toneelschrijfprijs: zaterdag 18 november van 15 tot 18 uur tijdens de Toneelschrijfdagen in Maastricht. Het programma kan opgevraagd worden via D([“mb”,”Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbet Vannyvel, /taalunie/taalunie_toneelschrijfprijs/.

 


Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Het bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien het bericht niet voor u is bestemd, verzoeken wij u dit aan ons te melden en het bericht te verwijderen. 

This message shall not constitute any obligations. This message is intended solely for the addressee. If you have received this message in error, please inform us and delete the message.


De informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u als niet-geadresseerde
dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te
informeren en het bericht te vernietigen. Gebruik van informatie door
onbevoegden, openbaarmaking of vermenigvuldiging  is verboden en kan leiden”,1]
);

//–>