?Wolkers en het Woord

Hij wees op de bijbel als een belangrijke bron voor de kleurrijke stijl van Wolkers. De spreker vertelde ook over zijn eigen ervaringen als leraar Nederlands met het werk van de schrijver. In 1970, toen hij als leraar begon in Zuid-Limburg, gaf de behandeling van Turks Fruit in de klas voor veel ophef. Nu, aan het eind van zijn carrière, blijkt dat Wolkers bij middelbare scholieren een bijna vergeten schrijver is.
Tromp karakteriseerde Wolkers als een schrijver die de wereld te lijf gaat met het woord, ook al heeft hij aan zijn vader ervaren dat die de werkelijkheid niet kon bedwingen met Het Woord van de Profeten. Het boekenweekgeschenk Zomerhitte is volgens Tromp te zuinig onthaald. Sommige recensenten hebben niet gezien hoeveel Wolkers van zichzelf prijsgeeft in zijn laatste geschenk aan de lezer. De schrijver ging altijd fanatiek en onvermoeibaar de strijd aan tegen alles wat hem dwars zat. Hij deed dat op dezelfde wijze als de fotograaf uit Zomerhitte, die weigert een pistool aan te nemen en zegt: ?Ik ben iemand die alles met woorden oplost. De laatste zin van het boek luidt: ?Eén dode is voorlopig genoeg. Je kunt de waarheid ook onthullen door die met zoveel woorden te verzwijgen.

Hylke Tromp (1944) leerde op de middelbare school van Anne Wadman, zijn leraar Nederlands, de liefde voor het vak. In 1969 haalde hij z'n doctoraal Nederlands aan de RUG en sindsdien heeft hij altijd gewerkt als leraar, het grootste gedeelte aan het RSG in Sneek. Als docent creatief schrijven verzorgde hij de laatste jaren samen met Akky van der Veer de cursussen 'Verhalenschrijven' bij Tresoar.

De Provinciale Schrijfdag is een gemeenschappelijk project van Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum in Leeuwarden, en De Cirkel, creativiteitscentrum in Heerenveen. Deze activiteit stelt mensen met interesse voor creatief schrijven in de gelegenheid te ?ruiken aan het aanbod dat in Fryslân door  de verschillende instellingen wordt verzorgd. Op 13 maart waren er in totaal 75 deelnames aan 7 workshops.

De complete tekst van Tromps lezing (8 paginas) is als pdf-bestand te downloaden van http://www.skriuwdei.nl/ . Daar is eveneens een fotoreportage te vinden van de Schrijfdag en informatie over het programma.
Foto Boekhandel kramer. Jan Wolkers 23-05-98
BTH

Recent

17 januari 2018

Rusland, mijn Rusland

12 januari 2018

Voelen met verstand

Literair Nederland - 10 jaar geleden

21 januari 2008

Een verhalendebuut
door Bernadet

Het blijft altijd lastig een verhalenbundel te bespreken hoewel door deze verhalenbundel een rode draad loopt. Op de flaptekst staat: De personages in deze verhalen treden elke dag de wereld monter tegemoet, om dan altijd weer te ontdekken dat het leven tegenstrijdige eisen stelt. De situaties waarin ze terechtkomen zijn verwarrend – tragisch voor hen, vaak hilarisch voor de lezer.

Lees meer