16 maart 2005

?Wolkers en het Woord

Hij wees op de bijbel als een belangrijke bron voor de kleurrijke stijl van Wolkers. De spreker vertelde ook over zijn eigen ervaringen als leraar Nederlands met het werk van de schrijver. In 1970, toen hij als leraar begon in Zuid-Limburg, gaf de behandeling van Turks Fruit in de klas voor veel ophef. Nu, aan het eind van zijn carrière, blijkt dat Wolkers bij middelbare scholieren een bijna vergeten schrijver is.
Tromp karakteriseerde Wolkers als een schrijver die de wereld te lijf gaat met het woord, ook al heeft hij aan zijn vader ervaren dat die de werkelijkheid niet kon bedwingen met Het Woord van de Profeten. Het boekenweekgeschenk Zomerhitte is volgens Tromp te zuinig onthaald. Sommige recensenten hebben niet gezien hoeveel Wolkers van zichzelf prijsgeeft in zijn laatste geschenk aan de lezer. De schrijver ging altijd fanatiek en onvermoeibaar de strijd aan tegen alles wat hem dwars zat. Hij deed dat op dezelfde wijze als de fotograaf uit Zomerhitte, die weigert een pistool aan te nemen en zegt: ?Ik ben iemand die alles met woorden oplost. De laatste zin van het boek luidt: ?Eén dode is voorlopig genoeg. Je kunt de waarheid ook onthullen door die met zoveel woorden te verzwijgen.

Hylke Tromp (1944) leerde op de middelbare school van Anne Wadman, zijn leraar Nederlands, de liefde voor het vak. In 1969 haalde hij z'n doctoraal Nederlands aan de RUG en sindsdien heeft hij altijd gewerkt als leraar, het grootste gedeelte aan het RSG in Sneek. Als docent creatief schrijven verzorgde hij de laatste jaren samen met Akky van der Veer de cursussen 'Verhalenschrijven' bij Tresoar.

De Provinciale Schrijfdag is een gemeenschappelijk project van Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum in Leeuwarden, en De Cirkel, creativiteitscentrum in Heerenveen. Deze activiteit stelt mensen met interesse voor creatief schrijven in de gelegenheid te ?ruiken aan het aanbod dat in Fryslân door  de verschillende instellingen wordt verzorgd. Op 13 maart waren er in totaal 75 deelnames aan 7 workshops.

De complete tekst van Tromps lezing (8 paginas) is als pdf-bestand te downloaden van http://www.skriuwdei.nl/ . Daar is eveneens een fotoreportage te vinden van de Schrijfdag en informatie over het programma.
Foto Boekhandel kramer. Jan Wolkers 23-05-98
BTH

Recent

11 augustus 2017

Zorgenkind of zondagskind

7 augustus 2017

Een kanjer

4 augustus 2017

Wondranden

Literair Nederland - 10 jaar geleden

27 augustus 2007

Iemand gaat op reis naar een prachtig land, Peru in dit geval, en schrijft een boek over deze reis. Op de flap staat: "Het neusje van Peru voert de lezer mee naar de Peruviaanse woestijn, het Triticameer, over de Andes naar het hart van het Incarijk, tot in de jungle nabij Iquitos."

Iemand gaat op reis naar een prachtig land, Peru in dit geval, en schrijft een boek over deze reis. Op de flap staat: "Het neusje van Peru voert de lezer mee naar de Peruviaanse woestijn, het Triticameer, over de Andes naar het hart van het Incarijk, tot in de jungle nabij Iquitos."

Dat klinkt toch goed nietwaar? Helaas, we worden wel meegenomen maar niet naar het bovengenoemde. Natuurlijk komen deze gebieden wel voor in het boek maar het frappante is dat ik heel veel over het reizen zelf heb gelezen maar weinig over het land.

Lees meer