nieuwe Yang jaargang 40 nr. 1, april 2004 ZEEP ERIN!

Het nieuwste nummer van yang brengt een door redacteur Piet Joostens samengesteld en ingeleid dossier over de Franse denker Alain Badiou, met bijdragen van Marc De Kesel, Dominiek Hoens, Bruno Bosteels en Pieter De Buysser en met bovendien de allereerste (door Piet Joostens, Joost Beerten en Rokus Hofstede  gemaakte) vertalingen van teksten van Badiou zelf. Waar de hedendaagse filosofie herhaaldelijk zelf beweert aan het einde van haar Latijn te zijn, stelt Badiou in niet mis te verstane bewoordingen dat er wel degelijk nog steeds systematisch moet worden nagedacht; dat de hedendaagse filosofie zich niet meer mag klemrijden in sofisterij en literatuurfetisjisme (Derrida, Lyotard), dat er gezocht moet worden naar een hernieuwd affirmatief taalgebruik; dat er ook buiten de taal wel degelijk nog dingen gebeuren en te gebeuren staan, en vooral: dat 'heel het hardnekkige probleem is dat er waarheden zijn.'

Een dossier waarna u zeker uit uw winterslaap ontwaakt bent.

'De lente brengen / marsvelden' schrijft  Marwin Vos in één van haar gedichten, en zo is het. En Daniël Rovers draagt zijn gedichten op aan ene 'R.', waarbij de redactie een sterk vermoeden heeft dat het een Nederlandse minister betreft die de Hollandse stoep wat al te drastisch aan het schoonvegen is. Robert Van Ruyssevelt schrijft dan weer in één van de twee korte prozateksten: 'Geef mij het graf van Mengele! Opruimen; opnieuw beginnen.' En ook de prozatekst van Marc Reugebrink lijkt in zijn gegoochel met een amandelvormig stuk gele zeep een soort hygiëne te betrachten…

In de rubriek 'Die ochtend in de boekhandel' neemt Michiel Leezenberg het werk van de Turkse schrijven Orhan Pamuk onder de loep, gaat Daniël Rovers dieper in op Varkensroze ansichten, de laatste poëziebundel van Mustafa Stitou, en bespreekt Marc Reugebrink Het geheim van het vermoorde geneuzel van Ilja Leonard Pfeijffer.

En dan heeft yang voor de komende jaargang weer een nieuwe writer-in-residence: Rudi Visker zal de komende jaargang een viertal essyas publiceren, en opent in dit nummer met een essay over de vraag hoe vreemd de multiculturele ander eigenlijk is.

Melanie Bonajo en Anne de Vries verluchten dit nummer met fotowerk, als is 'verluchten' het juiste woord niet…

Ziedaar: uw lente is begonnen. Na deze yang kunt u de wereld weer even aan – even, tot aan het volgende nummer.

Bestellen

Los nummer: 7 euro

Abonnement 4 nrs.: 20 euro (België), 25 euro (buitenland)

(voor instellingen: 36 euro (België), 41 euro (buitenland))

mailtyangtijdschrift@yahoo.com – mailtyangtijdschrift@yahoo.com

http://www.yangtijdschrift.be/ – http://www.yangtijdschrift.be/ (wordt binnenkort ge-update!!)

Recent

1 augustus 2018

Blokken op Blokken

Literair Nederland - 10 jaar geleden

03 oktober 2008

Niet overtuigend maar wel sterk in het laatste deel
Recensie door Menno Hartman

Coen Peppelenbos debuteerde onlangs met de roman Victorie, een roman in drie delen. In het eerste deel wordt Merijn – broer van de hoofdpersoon – gevolgd nadat bekend is geworden dat de hoofdpersoon, Victor, dood is.

Het tweede deel van de roman gaat over Sarah. We volgen er de gedachten van een leraar Engels, die in zijn huis dit meisje vasthoudt, het vriendinnetje van Merijn en waarin duidelijk wordt dat deze Ten Haaf, Merijn gedood heeft door een grote steen naar hem te gooien, nadat hij hem met een camera had gezien.

Lees meer