nieuwe Yang jaargang 40 nr. 1, april 2004 ZEEP ERIN!

Het nieuwste nummer van yang brengt een door redacteur Piet Joostens samengesteld en ingeleid dossier over de Franse denker Alain Badiou, met bijdragen van Marc De Kesel, Dominiek Hoens, Bruno Bosteels en Pieter De Buysser en met bovendien de allereerste (door Piet Joostens, Joost Beerten en Rokus Hofstede  gemaakte) vertalingen van teksten van Badiou zelf. Waar de hedendaagse filosofie herhaaldelijk zelf beweert aan het einde van haar Latijn te zijn, stelt Badiou in niet mis te verstane bewoordingen dat er wel degelijk nog steeds systematisch moet worden nagedacht; dat de hedendaagse filosofie zich niet meer mag klemrijden in sofisterij en literatuurfetisjisme (Derrida, Lyotard), dat er gezocht moet worden naar een hernieuwd affirmatief taalgebruik; dat er ook buiten de taal wel degelijk nog dingen gebeuren en te gebeuren staan, en vooral: dat 'heel het hardnekkige probleem is dat er waarheden zijn.'

Een dossier waarna u zeker uit uw winterslaap ontwaakt bent.

'De lente brengen / marsvelden' schrijft  Marwin Vos in één van haar gedichten, en zo is het. En Daniël Rovers draagt zijn gedichten op aan ene 'R.', waarbij de redactie een sterk vermoeden heeft dat het een Nederlandse minister betreft die de Hollandse stoep wat al te drastisch aan het schoonvegen is. Robert Van Ruyssevelt schrijft dan weer in één van de twee korte prozateksten: 'Geef mij het graf van Mengele! Opruimen; opnieuw beginnen.' En ook de prozatekst van Marc Reugebrink lijkt in zijn gegoochel met een amandelvormig stuk gele zeep een soort hygiëne te betrachten…

In de rubriek 'Die ochtend in de boekhandel' neemt Michiel Leezenberg het werk van de Turkse schrijven Orhan Pamuk onder de loep, gaat Daniël Rovers dieper in op Varkensroze ansichten, de laatste poëziebundel van Mustafa Stitou, en bespreekt Marc Reugebrink Het geheim van het vermoorde geneuzel van Ilja Leonard Pfeijffer.

En dan heeft yang voor de komende jaargang weer een nieuwe writer-in-residence: Rudi Visker zal de komende jaargang een viertal essyas publiceren, en opent in dit nummer met een essay over de vraag hoe vreemd de multiculturele ander eigenlijk is.

Melanie Bonajo en Anne de Vries verluchten dit nummer met fotowerk, als is 'verluchten' het juiste woord niet…

Ziedaar: uw lente is begonnen. Na deze yang kunt u de wereld weer even aan – even, tot aan het volgende nummer.

Bestellen

Los nummer: 7 euro

Abonnement 4 nrs.: 20 euro (België), 25 euro (buitenland)

(voor instellingen: 36 euro (België), 41 euro (buitenland))

mailtyangtijdschrift@yahoo.com – mailtyangtijdschrift@yahoo.com

http://www.yangtijdschrift.be/ – http://www.yangtijdschrift.be/ (wordt binnenkort ge-update!!)

Recent

22 februari 2018

Boek van een ramp

19 februari 2018

Spiegels van de tijd

14 februari 2018

Gedenkteken in woorden

Literair Nederland - 10 jaar geleden

25 februari 2008

Indrukwekkend verhaal

Door Bernadet

De overgave is na De zwarte met het witte hart en Een schitterend gebrek de derde historische roman van Arthur Japin die een mengeling is van fictie en non-fictie. Het verhaal is gebaseerd op de geschiedenis van Cynthia Ann Parker (zij staat ook op de voorkant van het boek) Als kind groeide zij op bij de familie Parker die na een lange reis vol beproevingen een nieuw bestaan probeerden op te bouwen in Texas.

Lees meer