Agenda

5 maart uitreiking Woutertje Pieterse Prijs

Aanstaande 5 maart wordt de winnaar van de Woutertje Pieterse Prijs 2009 uitgereikt. Om 15.00 uur in De Balie in Amsterdam vindt een speciaal programma plaats rondom de winnaar.

Het doel van de Stichting Woutertje Pieterse Prijs is het bevorderen van de kwaliteit van het Nederlandstalige kinder- en jeugdboek.

 

De prijs is vernoemd naar het boek Woutertje Pieterse van Multatuli, omdat het, wat betreft taal en inhoud, de kwaliteit representeert waarnaar de Stichting Woutertje Pieterse Prijs streeft. De in aanmerking komende werken worden beoordeeld op zowel taal en inhoud als op illustraties en vormgeving.

De Woutertje Pieterse Prijs, bestaande uit een oorkonde en een bedrag van € 15 000,-, wordt jaarlijks uitgereikt. De jury heeft echter de vrijheid de prijs niet toe te kennen indien er zich onder de inzendingen geen boek van voldoende kwaliteit bevindt.

Programma
· Welkom door bestuursvoorzitter Marja Käss

· Woutertje Pieterse Lezing door Elsbeth Etty: Waarom zijn kinderboeken vaak zo kinderachtig? Een Pleidooi voor Beesten met Ballen

· Juryvoorzitter Femke Halsema leest het juryrapport voor en maakt de winnaar bekend

· Prijsuitreiking

· Aandacht voor de winnaar

· Het ‘Rooverslied’, uitgevoerd door Monde Leone (Woutertje Pieterse)

Wil je hierbij zijn? Meld je dan voor 20 februari aan via wpp@woutertjepieterseprijs.nl