Wolkers schrijft boekenweekgeschenk 2005

De Stichting CPNB hoopt met het motto Geschiedenis meer aandacht te kunnen verwerven voor genre's als de biografie, het dagboek, de historische romans en natuurlijk ook voor oorspronkelijke geschiedkundige werken. Tijdens de Boekenweek 2005 gaat bijzondere aandacht uit naar de duizenden boeken die zijn gewijd aan de geschiedenis van Nederland. 
 
AMvdP
Bron: boekblad

Recent

Literair Nederland - 10 jaar geleden

10 juli 2008

Saramago lezen tegen de tijdgeest
Recensie door Menno Hartman

‘De Nederlandse musea bevinden zich in een identiteitscrisis. Ze lijken niet te weten waar hun eigenlijke taak ligt: bij kunst of bij entertainment.’ schreef Janneke Wesseling in het NRC-Handelsblad van zaterdag 30 oktober. Verscheidene musea kiezen niet meer voor tentoonstellingen die gewijd zijn aan een kunstenaar, maar laten zich door een kunstmarketingbureau adviseren overzichtstentoonstellingen te maken met titels als Bloemen van verlangen, vier eeuwen bloemen in de kunst.

Lees meer