De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde kent prijzen toe

De prijs voor Meesterschap aan de Leidse historicus Ivo Schöffer voor zijn gehele wetenschappelijk oeuvre. De prijs voor Meesterschap wordt eenmaal in de vijf jaar toegekend, afwisselend aan een historicus, een schrijver en een taal/letterkundige. Hij bestaat uit een gouden penning.
Schöffer heeft vooral. gepubliceerd over de Nederlandse geschiedenis, van de gouden eeuw tot de moderne tijd. Hij heeft meer dan veertig promoties begeleid. Landelijke bekendheid heeft hij gekregen door het rapport De affaire-Menten 1945-1976

De Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 2004 is uitgereikt aan Rob van der Linden op grond van zijn roman De hand, de kaars en de mot. Familiegeschiedenis met valse profeten (Meulenhoff, Amsterdam 2002). De jury bestond uit: Hugo Brems, Kester Freriks en Rudi van der Paardt.
De prijs is een aanmoedigingsprijs. Hij wordt eenmaal per jaar uitgereikt, afwisselend voor proza en poëzie. Hij bestaat uit een penning en 6.000 euro.
Uit het juryrapport: ?Van der Linden weet op virtuoze wijze bekende thema's als kind en ouders, familiegeheimen en godsdienstwaanzin, angst voor sterfelijkheid en uiteindelijk een zwaar bevochten zelf inzicht met ongekend elan te presenteren.

De Henriëtte de Beaufort-prijs 2004 is uitgereikt aan Léon Hanssen voor zijn tweedelige biografie van Menno ter Braak, Want alle verlies is winst 1902-1930 en Sterven als een polemist 1930-1940 (Balans, Amsterdam 2000/1). De jury bestond uit: Luc Devoldere, Elsbeth Etty en Dick van Halsema.
De prijs wordt eenmaal in de drie jaar uitgereikt en bestaat uit een oorkonde en 2.500 euro.
Uit het juryrapport: ?Hanssens biografie omvat een enorme rijkdom aan gegevens van allerlei soort, waarbinnen het biografisch betoog niettemin de dienst blijft uitmaken. Het is een prachtig voorbeeld van onderzoek waarin sociologische, cultuurhistorische en literair-historische elementen in een levende synthese met elkaar verbonden zijn geraakt.

De juryrapporten verschijnen binnenkort op http://www.leidenuniv.nl/host/mnl/prijs.html – www.leidenuniv.nl/host/mnl/prijs.html

Bron: De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Recent

Literair Nederland - 10 jaar geleden

10 juli 2008

Saramago lezen tegen de tijdgeest
Recensie door Menno Hartman

‘De Nederlandse musea bevinden zich in een identiteitscrisis. Ze lijken niet te weten waar hun eigenlijke taak ligt: bij kunst of bij entertainment.’ schreef Janneke Wesseling in het NRC-Handelsblad van zaterdag 30 oktober. Verscheidene musea kiezen niet meer voor tentoonstellingen die gewijd zijn aan een kunstenaar, maar laten zich door een kunstmarketingbureau adviseren overzichtstentoonstellingen te maken met titels als Bloemen van verlangen, vier eeuwen bloemen in de kunst.

Lees meer