Bach meets Bukowski

Willem van Ekeren, zowel een bewonderaar van Bach als van Bukowski, heeft gezocht naar een manier om de twee, ogenschijnlijk zeer uiteenlopende kunstenaars, te combineren. Het resultaat kun je vanmiddag vanaf 13.45 in café De Consul komen beluisteren.

Het bijzondere aan het project is onder andere dat Van Ekeren Bach op authentieke wijze vertolkt en Bukowski's teksten op een bluesy-jazzy manier mengt met de muziek van Bach.

Poëzie in De Consul
Zondag 14 december 2003
vanaf 13.45
Westersingel 28 Rotterdam

Poëzie in De Consul wordt georganiseerd door Stichting Weerwoord, met steun van de RKS, het Elise Mathildefonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Voor meer informatie: http://www.bach-bukowski.nl – www.bach-bukowski.nl of mailto:hetweerwoord@hotmail.com – hetweerwoord@hotmail.com

AMvdP

Recent

Literair Nederland - 10 jaar geleden

10 juli 2008

Saramago lezen tegen de tijdgeest
Recensie door Menno Hartman

‘De Nederlandse musea bevinden zich in een identiteitscrisis. Ze lijken niet te weten waar hun eigenlijke taak ligt: bij kunst of bij entertainment.’ schreef Janneke Wesseling in het NRC-Handelsblad van zaterdag 30 oktober. Verscheidene musea kiezen niet meer voor tentoonstellingen die gewijd zijn aan een kunstenaar, maar laten zich door een kunstmarketingbureau adviseren overzichtstentoonstellingen te maken met titels als Bloemen van verlangen, vier eeuwen bloemen in de kunst.

Lees meer