'It kin net': Moderne Friese poëzie, 28 november

De blinde dichter Tsjêbbe Hettinga bewees in 1993 met een krachtige voordracht tijdens de Frankfurter Buchmesse dat de Friese poëzie het verdiende om ook buiten Fryslân gehoord te worden. Sindsdien lezen dichters als Albertina Soepboer en Tsead Bruinja her en der in Nederland naast hun Nederlandstalige werk ook hun Friestalige gedichten voor. In 1994 verscheen er bovendien een Spiegel van de Friese poëzie bij uitgeverij Meulenhoff, maar juist na 1994 is er veel interessante Friestalige poëzie geschreven. Momenteel wordt er dan ook gewerkt aan een tweetalige bloemlezing van deze moderne Friese poëzie, waarvan u op deze avond naar een voorproefje kunt luisteren, want de dichter Tsead Bruinja nodigde hiervan vier Friese dichters uit. Geniet van de experimentele en speelse gedichten van Elmar Kuiper, de lichtelijk nostalgische poëzie van Abe de Vries, de absurde prozagedichten van Nyk de Vries en de ironische miniaturen van Cornelis van der Wal.'

Van de gelezen gedichten worden vertalingen geprojecteerd.

'It kin net': Moderne Friese poëzie
Met Elmar Kuiper, Abe de Vries, Nyk de Vries en Cornelis van de Wal

Perdu, Kloveniersburgwal 86, Amsterdam
Vrijdag 28 november, vanaf 20.30 uur
Toegang: 5/4 euro (stud./stadspas)

Meer informatie: http://www.perdu.nl – www.perdu.nl

(Bron: Fraktie/tm)

Recent

Literair Nederland - 10 jaar geleden

18 juli 2008

Leven na een moord

Door Pauline van der Lans

Zoals de in het begin van de serie Desperate Housewives overleden Mary Alice Young met een alziende blik de gebeurtenissen in Wisteria Lane weergeeft, zo vertelt in Alice Sebolds roman De wijde Hemel de vermoorde tiener Susie Salmon hoe het haar achterblijvers vergaat.

Lees meer