25 november 2003

'It kin net': Moderne Friese poëzie, 28 november

De blinde dichter Tsjêbbe Hettinga bewees in 1993 met een krachtige voordracht tijdens de Frankfurter Buchmesse dat de Friese poëzie het verdiende om ook buiten Fryslân gehoord te worden. Sindsdien lezen dichters als Albertina Soepboer en Tsead Bruinja her en der in Nederland naast hun Nederlandstalige werk ook hun Friestalige gedichten voor. In 1994 verscheen er bovendien een Spiegel van de Friese poëzie bij uitgeverij Meulenhoff, maar juist na 1994 is er veel interessante Friestalige poëzie geschreven. Momenteel wordt er dan ook gewerkt aan een tweetalige bloemlezing van deze moderne Friese poëzie, waarvan u op deze avond naar een voorproefje kunt luisteren, want de dichter Tsead Bruinja nodigde hiervan vier Friese dichters uit. Geniet van de experimentele en speelse gedichten van Elmar Kuiper, de lichtelijk nostalgische poëzie van Abe de Vries, de absurde prozagedichten van Nyk de Vries en de ironische miniaturen van Cornelis van der Wal.'

Van de gelezen gedichten worden vertalingen geprojecteerd.

'It kin net': Moderne Friese poëzie
Met Elmar Kuiper, Abe de Vries, Nyk de Vries en Cornelis van de Wal

Perdu, Kloveniersburgwal 86, Amsterdam
Vrijdag 28 november, vanaf 20.30 uur
Toegang: 5/4 euro (stud./stadspas)

Meer informatie: http://www.perdu.nl – www.perdu.nl

(Bron: Fraktie/tm)

Recent

16 oktober 2017

Nooit meer los van Indië

13 oktober 2017

Leven zonder moeder

Literair Nederland - 10 jaar geleden

22 oktober 2007

Klein boek zonder enige allure
Door Frans

Waarom gaf de commissie – Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek – aan Geert Mak de opdracht om het boekenweekgeschenk 2007 te schrijven? Vermoedelijk vanwege zijn succes met de dikke pil ‘In Europa’. Zou Mak daarom als onderwerp voor zijn boek de Galatabrug, die Europa met Klein-Azië verbindt, gekozen hebben?

Lees meer