25 november 2003

'It kin net': Moderne Friese poëzie, 28 november

De blinde dichter Tsjêbbe Hettinga bewees in 1993 met een krachtige voordracht tijdens de Frankfurter Buchmesse dat de Friese poëzie het verdiende om ook buiten Fryslân gehoord te worden. Sindsdien lezen dichters als Albertina Soepboer en Tsead Bruinja her en der in Nederland naast hun Nederlandstalige werk ook hun Friestalige gedichten voor. In 1994 verscheen er bovendien een Spiegel van de Friese poëzie bij uitgeverij Meulenhoff, maar juist na 1994 is er veel interessante Friestalige poëzie geschreven. Momenteel wordt er dan ook gewerkt aan een tweetalige bloemlezing van deze moderne Friese poëzie, waarvan u op deze avond naar een voorproefje kunt luisteren, want de dichter Tsead Bruinja nodigde hiervan vier Friese dichters uit. Geniet van de experimentele en speelse gedichten van Elmar Kuiper, de lichtelijk nostalgische poëzie van Abe de Vries, de absurde prozagedichten van Nyk de Vries en de ironische miniaturen van Cornelis van der Wal.'

Van de gelezen gedichten worden vertalingen geprojecteerd.

'It kin net': Moderne Friese poëzie
Met Elmar Kuiper, Abe de Vries, Nyk de Vries en Cornelis van de Wal

Perdu, Kloveniersburgwal 86, Amsterdam
Vrijdag 28 november, vanaf 20.30 uur
Toegang: 5/4 euro (stud./stadspas)

Meer informatie: http://www.perdu.nl – www.perdu.nl

(Bron: Fraktie/tm)

Recent

11 augustus 2017

Zorgenkind of zondagskind

7 augustus 2017

Een kanjer

4 augustus 2017

Wondranden

Literair Nederland - 10 jaar geleden

27 augustus 2007

Iemand gaat op reis naar een prachtig land, Peru in dit geval, en schrijft een boek over deze reis. Op de flap staat: "Het neusje van Peru voert de lezer mee naar de Peruviaanse woestijn, het Triticameer, over de Andes naar het hart van het Incarijk, tot in de jungle nabij Iquitos."

Iemand gaat op reis naar een prachtig land, Peru in dit geval, en schrijft een boek over deze reis. Op de flap staat: "Het neusje van Peru voert de lezer mee naar de Peruviaanse woestijn, het Triticameer, over de Andes naar het hart van het Incarijk, tot in de jungle nabij Iquitos."

Dat klinkt toch goed nietwaar? Helaas, we worden wel meegenomen maar niet naar het bovengenoemde. Natuurlijk komen deze gebieden wel voor in het boek maar het frappante is dat ik heel veel over het reizen zelf heb gelezen maar weinig over het land.

Lees meer