31 juli 2006

OPSPRAAK,div. Red

Literair Tijdschrift OPSPRAAK. (nr.30 zomer 2006, Beeldspraak i.s.m.uitgeverij Nymfaeum)

Het landschap van de literaire tijdschriften in Nederland en Vlaanderen ademt al decennia een bezadigde en groezelige sfeer uit. Dat literaire tijdschriften de ‘kweekvijver’ zouden zijn voor aanstormend talent dat gespot zou worden door grote uitgevers is al lang niet meer zo. Redacties van gesubsidieerde tijdschriften plaatsen alleen artikelen van vriendjes en opstandige blaadjes verdwijnen vaak even snel als ze met tromgeroffel zijn gekomen. Neem Bunker Hill of Zoetermeer of Millennium. Aan de kant van de gesubsidieerden druipt de saaiheid van de bladzijden, Awater, De Revisor, De Gids, Tirade het zijn onleesbare brochures voor neerlandici geworden. Zelden worden er koppen gesneld, nimmer controversiële standpunten ingenomen, polemiek wordt geschuwd en het legertje arrivés beweegt zich ondergronds via paddensluipwegen naar de volgende spoorwegovergang, waar de seinen immer op groen staan. In de kranten is er geen aandacht voor de literaire bladen meer, vaste bespreekrubrieken verdwenen. Vrij Nederland had een tijd lang de Literaire Ladder maar stopte met deze sympathieke rubriek omdat een advertentie op diezelfde plek meer geld zou genereren.

Gelukkig is er een uitzondering namelijk het Nieuwegeinse literaire blad OPSPRAAK, dat al geruime tijd wordt uitgegeven door de Stichting Beeldspraak sinds kort in samenwerking met de Leerdamse uitgeverij Nymfaeum.

Het ongesubsidieerde blad verschijnt drie maal per jaar, maar ziet er buitengewoon professioneel uit. Een prachtige kleurenomslag maar ook de door Jan van Waarden vormgegeven binnenkant is een lust voor het oog. In de traditie van de Forumgroep wordt journalistiek gecombineerd met literatuur met een hoofdletter L. In vorige nummers waren er literaire interviews met o.a. Ingmar Heytze, Sera Anstadt, Ilja Leonard Pfeijffer, Iris van de Casteele en Hans Plomp, maar ook met buitenlandse beroemdheden als Ira Cohn en de legendarische uitgeefster Fernanda Pivano, die the Beats uitgaf. Een themanummer werd gewijd aan Jack Kerouac en aan W.F.Hermans, hieraan verleende VPRO-verslaggever Anton de Goede medewerking.

Nu dan het 30e nummer met een gesprek met dichteres Astrid Lampe, winnares van de Ida Gerhardtprijs. De redactie aarzelt niet en zet de dichteres steeds op het verkeerde been, daar waar Lampe gewend is iedere journalist met een kluitje in het riet te sturen. De vaste rubriek van Werner Tholen “Gekken & Dwazen” gaat dit maal over John Reed, de schrijver van Ten Days that shook the World. In vorige nummers kwamen andere drankorgels en desperado’s uit Letterenland aan de beurt zoals Bukowski, Salinger. Paul Snoek, Brendan Behan, Emmanuel Bove of Antonin Artaud. Essayvuurwerk is er in dit nummer van Aart van Soest, die een gedicht van Ronsard belicht en dan zijn er fraaie gedichten van o.a. Eva Kuylman en Barney Agerbeek. Een aantal van de dichters van OPSPRAAK treedt op in de “Levende Dichtersalmanak”van de VPRO.

De afwisseling tussen spannende stukken en serieuze poëzie en de terugkeer van het literaire interview maken OPSPRAAK tot het beste literaire blad van dit ogenblik. Het is te hopen dat het blad o.l.v. Jack Koehorst nog vele edities mag beleven.

OPSPRAAK(bestellen via www.opspraak.net)

Rutger Verhoog

Meer van :

20 oktober 2017

Soepel een licht vallende poëzie

Over 'Wax Hollandais' van Abdelkader Benali
18 oktober 2017

‘Een luchtig sprookje’

Over 'Waterscheerling' van Rascha Peper
17 oktober 2017

Van poldercrimineel tot godfather in Frankrijk

Over 'Ondijk/Punt' van Barry Smit

Recent

16 oktober 2017

Nooit meer los van Indië

Over 'De Tanimbar-legende' van Aya Zikken
13 oktober 2017

Leven zonder moeder

Over 'Het intieme vreemde' van Jente Jong
12 oktober 2017

Een antikrimi

Over 'De rechter en zijn beul' van Friedrich Dürrenmatt
11 oktober 2017

De stijl tekent de man

Over 'Mijn grote appartement' van Christian Oster
10 oktober 2017

Eindeloos gepieker

Over 'Parttime astronaut' van Renée van Marissing

Verwant