Het Liegend Konijn, Hiernamaals,Jozef Deleu (red.)

Het liegend konijn is een bijzonder dier: vermomd als redacteur Jozef Deleu rooft het al drie jaar lang ijverig de nesten leeg van een groot aantal dichters, om de buit twee keer per jaar -steevast in april en oktober- met Vlaamse en Nederlandse lezers te delen. Naast een vaste tekst van Paul van Ostaijen op de achterflap en meestal een kort inleidend woord van de redacteur tot de lezer biedt het konijn werkelijk niets dan wat het bieden wil: nieuwe, nergens eerder gepubliceerde gedichten.

Verreweg de meesten die Deleu vraagt aan Het Liegend Konijn bij te dragen, zijn vooraanstaande en bekende dichters, al laat hij bewust elk nummer ook de ruimte aan minstens één debutant. Een solide werkwijze die zijn waarde reeds bewezen heeft door te resulteren in een halfjaarlijkse traktatie voor poëzieliefhebbers. Maar na vijf halve jaren besloot het konijn het eens iets gerichter en grootscheepser aan te pakken: 57 Nederlandstalige dichters (34 Nederlanders en 23 Vlamingen) werd gevraagd om nieuw werk te schrijven over ‘het hiernamaals’. Dit leverde maar liefst 143 gedichten op, alfabetisch gerangschikt op naam van hun makers, een schatkamer waarin men moeiteloos maandenlang kan dwalen. Zelf ben ik nu al ruim twee maanden dwalend tussen de B van Jan Baeke en de Z van Ad Zuiderent, soms aan een paar pagina’s wat sneller voorbij stappend, dan weer langere tijd aan de grond genageld door een gedicht als ‘Daaag’ van K. Michel, dat wat weigerachtig aanvangt met:

zolang ik er niet geweest ben
voel ik me niet geroepen
over het hiernamaals
iets substantieels te beweren
 

om zestien regels later, nog altijd het opgelegde thema wat bemokkend, te eindigen met een schitterende vondst:

ten leste moet me van het hart
dat het hele begrip me nog het meest
doet denken aan een verkeersbord
(op een kruising bij Han-sur-hesse)
met twee forse bazige pijlen
onder die naar links
staat toutes directions
onder die naar rechts wijst
autres directions
 
 
Doordat ik het konijn van voor naar achter las, was ik eerder al stil blijven staan op vele pagina’s, onder meer gevuld met werk van (ja: namen, onontkoombaar als het er zó veel bijeen zijn) H.H. ter Balkt, Anneke Brassinga, Paul Demets, Piet Gerbrandy, Eva Gerlach, Peter Holvoet-Hanssen, Rutger Kopland, Gerrit Kouwenaar, Joke van Leeuwen, Peter van Lier en Erik Menkveld. En nog stond me het stuiten te wachten op gedichten van bijvoorbeeld Koen Peeters, Martin Reints, Alfred Schaffer, Toon Tellegen, Marjoleine de Vos, Henk van der Waal en Nachoem M. Wijnberg. Een andere lezer zou waarschijnlijk weer andere namen naar voren halen, maar zeker niet minder, en dat maakt precies de weelde uit van dit konijn: voor zeer veel verschillende smaken valt er zeer veel te genieten.
 
Het is bij zo’n menigte van dichters boven alles de enorme veelstemmigheid, de uitbundig gevierde rijkdom die Deleus Hiernamaals kenmerkt. In een eerder konijn liet hij zijn lezers al weten: ‘bij de keuze van de dichters koester ik het contrast’ en ‘hoe fundamenteel poëzieopvattingen ook mogen zijn, voor Het Liegend Konijn zijn ze ondergeschikt aan de poëzie zelf. Om haar en om haar alleen gaat het in dit tijdschrift.’ Moge dit voor afzonderlijke afleveringen al op gaan, met Hiernamaals heeft Deleu iets buiten-categoriaals weten te creëren: een thematisch gestuurde staalkaart van de hedendaagse poëzie, geen bundel maar een bundeling, geen nummer maar een unicum.
 
Thomas Möhlmann

Het Liegend Konijn, Hiernamaals, oktober 2005, jaargang 3, nummer 2.

Het Liegend Konijn, tijdschrift voor hedendaagse Nederlandstalige poëzie onder redactie van Jozef Deleu. Halewyck, Leuven & Meulenhoff, Amsterdam.

www.hetliegendkonijn.nl & www.hetliegendkonijn.be

Recent

19 september 2018

Omdenken in optima forma

Literair Nederland - 10 jaar geleden

03 oktober 2008

Niet overtuigend maar wel sterk in het laatste deel
Recensie door Menno Hartman

Coen Peppelenbos debuteerde onlangs met de roman Victorie, een roman in drie delen. In het eerste deel wordt Merijn – broer van de hoofdpersoon – gevolgd nadat bekend is geworden dat de hoofdpersoon, Victor, dood is.

Het tweede deel van de roman gaat over Sarah. We volgen er de gedachten van een leraar Engels, die in zijn huis dit meisje vasthoudt, het vriendinnetje van Merijn en waarin duidelijk wordt dat deze Ten Haaf, Merijn gedood heeft door een grote steen naar hem te gooien, nadat hij hem met een camera had gezien.

Lees meer