Hotel Parnassus 2005

De 36e editie van het jaarlijkse Poetry International Festival is ten einde. Een warme week lang vierden dichters, vertalers en liefhebbers uit alle windstreken het feest van de poëzie, maar nu? Waarheen? Drie tips voor wie het festival bijwoonde en achteraf nog eens rustig wil nagenieten én voor wie onfortuinlijk genoeg was in de vorige week niet in Rotterdam te verkeren:

1. Bezoek de website van het festival, www.poetry.nl, waar de programmering, de dichters en alle verschillende activiteiten en locaties nog eens langsgelopen kunnen worden.
2. Bezoek Poetry International Web, www.poetryinternational.org, waar gedichten en vertalingen van meerdere deelnemende dichters te vinden zijn. Alle Nederlandse dichters (behalve gebarentaaldichter Wim Emmerik) staan op het Nederlandse domein: http://netherlands.poetryinternational.org.
3. Bezoek uw boekwinkel en schaf Hotel Parnassus 2005 aan.

In Hotel Parnassus 2005 wordt een ruime bloemlezing geboden uit het werk van de dichters die optraden tijdens het festival: 29 in totaal, uit achttien verschillende landen. Een van de dichters, de Zweed Lars Gustafsson, draagt meer dan alleen zijn gedichten bij: zijn ‘A Defence of Poetry’, de lezing die hij op zondagavond de 19e uitsprak in de Rotterdamse Schouwburg, werd vertaald door Bernlef en gaat aan alle gedichten vooraf. Het is een fraai betoog waarin Gustafsson enkele misverstanden omtrent poëzie aan de kaak stelt, de overeenkomsten en het grote verschil tussen poëzie en wiskunde benoemt en wijst op het wezenlijke belang van poëzie als “een manier om te communiceren die uniek is omdat zij de subjectieve beleving in al haar subjectiviteit bewaart en haar toegankelijk maakt.”

Het is de vierde keer dat dichters van Poetry International bijeen worden gebracht in een Hotel Parnassus, maar voor het eerst dat ook de traditionele lezing ter verdediging van de poëzie aan het boek is toegevoegd. En het is een waardevolle toevoeging. Maar de grootste waarde ligt natuurlijk in de 116 pagina’s die erop volgen: een papieren optocht van hedendaagse poëten, waarbij de Nederlanders met Tsead Bruinja, Wim Emmerik, Judith Herzberg, Frank Koenegracht, Gerrit Komrij, Erik Menkveld, Anne Vegter en Peer Wittenbols het ruimst vertegenwoordigd zijn, gevolgd door dichters van ‘Down Under’: Tusiata Avia, Gregory O’Brien en Vincent O’Sullivan uit Nieuw-Zeeland en Noel Rowe en John Tranter uit Australië.

Als reizigers die elkaar toevallig in een lobby treffen, raken sommige gedichten in Hotel Parnassus onbedoeld met elkaar in mooie gesprekken verzeild. Zo lijkt een danseres van pagina 56 bij de Egyptische dichter Emad Fouad door te dansen op pagina 129-130 bij Laurence Vielle uit België, speelt het water bij Jorie Graham (Verenigde Staten) een heel andere rol dan bij de Roemeen Constantin Abaluta, valt de problematische beeldvorming rond duiven bij Agi Mishol uit Israël te vergelijken met die rond raven bij Zia Movahed (Iran) en draaft een paard door de gedichten van zowel Tsead Bruinja (Nederland) en Monika Rinck (Duitsland), als Matei Visniec (Roemenië).

Elke lezer zal zijn of haar eigen voorkeuren aanwijzen, zoals het ook per lezer zal verschillen welke dichter minder indruk maakt. Ik kan u slechts vertellen dat de algemene kwaliteit hoog is, dat ik zelf met name erg blij ben kennis te hebben kunnen maken met bijvoorbeeld Gintaras Grajauskas uit Litouwen en de Roemenen Abaluta en Visniec, en u aanraden en uitnodigen uw eigen ontdekkingen te doen.

Alexander en de mensen

Wanneer het zoontje van mijn vriend mensen tekent
begint hij met de voeten,
de schoenen diep verzonken in het gras
de hoed omringd door wolken en vliegtuigen.
Toen heb ik op een blad papier een hoofd geschetst
en hem gezegd: maak jij de tekening af.
Alexander is huilend de keuken in gevlucht.
Mijn vriend heeft me verteld dat hij sindsdien
alleen nog gras tekent
tot hoog, heel hoog in de wolken.

[Constantin Abaluta; vertaling: Jan H. Mysjkin]

Vanwege de nadruk die tijdens het festival lag op de relatie tussen theater en poëzie, ontleende directeur Bas Kwakman het motto van dit jaar aan Federico García Lorca, die toneel definieerde als ‘poëzie die opstaat uit het boek en menselijk wordt’. Nu is er Hotel Parnassus 2005: een groots poëziefestival dat zich neervlijt in een boek en voortleeft.

Hotel Parnassus ? Poëzie van dichters uit de hele wereld; Poetry International 2005
De Arbeiderspers i.s.m. Stichting Poetry International, juni 2005. 150 pagina’s; € 17,95.

Links:
Poetry International Festival: www.poetry.nl
Poetry International Web: www.poetryinternational.org

p.s. door een technische vernieuwing van de site zijn directe links, cursieven en een groot aantal speciale leestekens in bovenstaande tekst weggevallen, waarvoor onze excuses.

Recent

Literair Nederland - 10 jaar geleden

17 november 2009

Zoektocht naar zijn verleden levert charmant boek op

Recensie door Rein Swart

De intrigerende roman ‘Austerlitz’ van W.G. Sebald uit 2003 begint met een bezoek van de ik-figuur, een alter ego van de schrijver, aan de Zoo in Antwerpen in de tweede helft van de jaren zestig. De uilen die hij daar ziet doen hem denken aan de vorsende blikken ‘zoals je die wel aantreft bij bepaalde schilders en filosofen, die door middel van de zuivere waarneming en het zuivere denken trachten door te dringen in de duisternis die ons omringt.’ Daarna ontmoet hij, heel en passant, de mysterieuze Austerlitz in de wachtkamer van het station, die zeer geïnteresseerd blijkt te zijn in de architecturale waarde van het gebouw.

Lees meer