Mentoraten en intensieve beginnerscursussen literair vertalen

Voor literatuurliefhebbers met een taalopleiding en/of vertaalervaring en de ambitie literair vertaler te worden, zijn er elders nog wel degelijk mogelijkheden zich te specialiseren in het literair vertalen. Zo organiseert het Steunpunt Literair Vertalen in samenwerking met het Fonds voor de Letteren, regelmatig intensieve beginnerscursussen literair vertalen. Juni 2003 zijn er cursussen Spaans en Italiaans, vorig jaar stond het vertalen uit het Duits en Frans centraal. Bovendien biedt het Steunpunt beginnende literair vertalers de mogelijkheid een mentoraatsamenwerking aan te gaan met een ervaren literair vertaler (naar eigen keus). Een mentoraat is een vorm van vertaalopleiding, waarbij een ervaren literair vertaler een beginnende collega begeleidt bij het uitvoeren van een vertaalopdracht. Het bijzondere van de leervorm is dat de kennisoverdracht in een één-op-één-situatie tussen mentor en vertaler plaatsvindt. Het Steunpunt kan ieder jaar een beperkt aantal mentoraten financieel ondersteunen. De financiering is bedoeld voor de mentor. De (beginnende) vertaler sluit met de uitgever een modelcontract af voor de vertaling en ontvangt het honorarium voor de vertaalopdracht. De betaling van de mentor gaat dus niet af van dat honorarium van de vertaler. Theaterwerk NL en het Steunpunt Literair Vertalen organiseren in het voorjaar van 2004 een workshop toneelvertalen voor vertalers uit het Duits in het Nederlands. Voor meer informatie over deze verschillende projecten, kan contact worden opgenomen met het Steunpunt Literair Vertalen, tel 030 253 6026 of http://www.literairvertalen.org/” target=new>de website

bron: http://www.literairvertalen.org – www.literairvertalen.org / sk

Recent

12 januari 2018

Voelen met verstand

10 januari 2018

Te mooi om waar te zijn

Literair Nederland - 10 jaar geleden

21 januari 2008

Vertraagd licht en andere verhalen, PBnf

Het blijft altijd lastig een verhalenbundel te bespreken hoewel door deze verhalenbundel een rode draad loopt.

Op de flaptekst staat: De personages in deze verhalen treden elke dag de wereld monter tegemoet, om dan altijd weer te ontdekken dat het leven tegenstrijdige eisen stelt. De situaties waarin ze terechtkomen zijn verwarrend – tragisch voor hen, vaak hilarisch voor de lezer. In deze subliem geschreven verhalen komen heel verschillend mensen vooral zichzelf tegen, op een manier die zowel herkenbaar eigentijds als bijzonder indringend is.

Lees meer