12 juni 2003

Waarom zo? Theatermakers over hun credo 25 juni

De meeste teksten worden opnieuw bewerkt en vertaald. Daarnaast bevat het repertoire werk van jonge schrijvers als Gillis Biesheuvel en Marijke Schermer en toneelbewerkingen van romans (Dostojevski, Canetti).

Dood Paard werkt met bestaande toneelteksten van onder andere Aeschylos, Shakespeare, Albee en Gerardjan Rijnders. Tevens spelen zij eigen teksten die Oscar van Woensel of Rob de Graaf in nauwe samenwerking met de andere spelers schrijven.

Op deze avond worden de overeenkomsten en verschillen tussen t Barre Land en Dood Paard nader onderzocht. Hoe verhouden deze gezelschappen zich tot elkaar wat betreft speelwijze, taalgebruik, doelstelling, thematiek, vorm, bewonderde voorgangers, artistieke en politieke ideeën?

Na een korte introductie door Marijn van der Jagt, toneelcriticus bij Vrij Nederland, zullen theatermakers van beide gezelschappen vertellen over hun credo. Readings van recente stukken zetten hun woorden kracht bij. Na de pauze gaan beide gezelschappen met elkaar in gesprek onder leiding van Marijn van der Jagt. Toneelspel en woord laten zien door wie en wat de acteurs van t Barre Land en Dood Paard bezield worden.

met: t Barre Land en http://www.doodpaard.nl – Dood Paard

gesprek: Marijn van der Jagt

woensdag 25 juni 20.00 uur in De Balie

Bron: http://www.slaa.nl – slaa/ le

Recent

16 oktober 2017

Nooit meer los van Indië

Literair Nederland - 10 jaar geleden

29 oktober 2007

Roman met cartoonachtige taferelen
Door Rabin Gangadin

De opvatting dat de zintuiglijke waarneembare wereld de enige werkelijkheid is, is tegenwoordig niet meer vol te houden. In die andere dimensie van werkelijkheid speelt niet alleen de nieuwe natuurkunde, maar ook de religieuze ervaring een belangrijke rol.
De ervaring van mensen die contact zouden hebben gehad met een werkelijkheid die uitstijgt boven de alledaagse werkelijkheid, betreft een waarneming van het transcendente, a.h.w.

Lees meer