Waarom zo? Theatermakers over hun credo 25 juni

De meeste teksten worden opnieuw bewerkt en vertaald. Daarnaast bevat het repertoire werk van jonge schrijvers als Gillis Biesheuvel en Marijke Schermer en toneelbewerkingen van romans (Dostojevski, Canetti).

Dood Paard werkt met bestaande toneelteksten van onder andere Aeschylos, Shakespeare, Albee en Gerardjan Rijnders. Tevens spelen zij eigen teksten die Oscar van Woensel of Rob de Graaf in nauwe samenwerking met de andere spelers schrijven.

Op deze avond worden de overeenkomsten en verschillen tussen t Barre Land en Dood Paard nader onderzocht. Hoe verhouden deze gezelschappen zich tot elkaar wat betreft speelwijze, taalgebruik, doelstelling, thematiek, vorm, bewonderde voorgangers, artistieke en politieke ideeën?

Na een korte introductie door Marijn van der Jagt, toneelcriticus bij Vrij Nederland, zullen theatermakers van beide gezelschappen vertellen over hun credo. Readings van recente stukken zetten hun woorden kracht bij. Na de pauze gaan beide gezelschappen met elkaar in gesprek onder leiding van Marijn van der Jagt. Toneelspel en woord laten zien door wie en wat de acteurs van t Barre Land en Dood Paard bezield worden.

met: t Barre Land en http://www.doodpaard.nl – Dood Paard

gesprek: Marijn van der Jagt

woensdag 25 juni 20.00 uur in De Balie

Bron: http://www.slaa.nl – slaa/ le

Recent

12 januari 2018

Voelen met verstand

10 januari 2018

Te mooi om waar te zijn

Literair Nederland - 10 jaar geleden

21 januari 2008

Vertraagd licht en andere verhalen, PBnf

Het blijft altijd lastig een verhalenbundel te bespreken hoewel door deze verhalenbundel een rode draad loopt.

Op de flaptekst staat: De personages in deze verhalen treden elke dag de wereld monter tegemoet, om dan altijd weer te ontdekken dat het leven tegenstrijdige eisen stelt. De situaties waarin ze terechtkomen zijn verwarrend – tragisch voor hen, vaak hilarisch voor de lezer. In deze subliem geschreven verhalen komen heel verschillend mensen vooral zichzelf tegen, op een manier die zowel herkenbaar eigentijds als bijzonder indringend is.

Lees meer