Het opstaan – Désanne Van Brederode

Rudolf de Wolf, toneelschrijver en essayist, krijgt op zijn vijftigste eindelijk de erkenning die hij tot dan toe nooit heeft gehad. Maar echt genieten van de roem lukt hem niet. Juist de erkenning lijkt hem dieper in zijn al jaren durende depressie te sleuren. Zoals hij uitlegt aan zijn zoon: ‘Ik neem beslissingen over gevoelens. Heel zakelijk. Dus ik denk: ik weet dat ik op dit en dat moment geroerd moet zijn. Hoe gedraagt een geroerd man zich? Hoe spreekt hij? Dat weet ik ook. Dat is tenslotte mijn werk. En dat speel ik dan. Ik imiteer een Rudolf die nooit bestaan geeft, of misschien heel lang geleden, en die wel emoties heeft. Zeg dat het een tweede exemplaar van mij is.’  Als een kopie van zichzelf en door gevoelens te veinzen kan Rudolf zich staande houden in het leven, iets dat zijn eerste vrouw, Anne, niet kon: veertien jaar geleden pleegde zij zelfmoord. Anne voelde juist veel te veel, te veel liefde en te veel angst om die liefde weer te verliezen.


Als de tweede vrouw van Rudolf betrokken raakt bij een prestigieus allochtonenproject dringt het langzamerhand tot hem door dat het tijd is om zijn leven veranderen en dat er niets zal veranderen als hij niet zelf de eerste stap zet.

Filosofe Désanne Van Brederode heeft het met haar derde roman Het opstaan voor elkaar gekregen om een maatschappelijk actuele maar tegelijkertijd tijdloze roman te schrijven. Dit is zeker knap als je bedenkt dat er in de roman zelf talloze verwijzingen zitten naar actualiteiten en contemporaine beroemdheden als Acda en de Munnik en politici – iets waar ik normaal gesproken een grote hekel aan heb. Van Brederode komt er mee weg omdat ze nooit aan de oppervlakte blijft, ze duikt met haar karakters de diepte in, maar wel altijd in een toegankelijke en leesbare stijl. Haar achtergrond als filosofe komt niet tot uitdrukking in overpeinzingen en ‘geleerdheid’, maar veel meer in de uitwerking van haar karakters, hun geheime gedachteleven en haar scherpzinnige blik op de moderne mens. Het opstaan is een intelligente en indrukwekkende roman.

Désanne Van Brederode
Het Opstaan
Querido
ISBN 90 214 5287 1

Eerder verschenen van dezelfde auteur
Ave verum corpus (1994, Querido, roman),
Oerboek (1997,De Arbeiderspers, essays),
Credo: bezielde verhalen uit de Nederlandse literatuur (1997, Prometheus, bloemlezing),
Stiller leven (1998, Falkhof Pers, essays)
Mensen met een hobby (2001, Querido, roman)

 

 

Recent

17 januari 2018

Rusland, mijn Rusland

12 januari 2018

Voelen met verstand

Literair Nederland - 10 jaar geleden

21 januari 2008

Een verhalendebuut
door Bernadet

Het blijft altijd lastig een verhalenbundel te bespreken hoewel door deze verhalenbundel een rode draad loopt. Op de flaptekst staat: De personages in deze verhalen treden elke dag de wereld monter tegemoet, om dan altijd weer te ontdekken dat het leven tegenstrijdige eisen stelt. De situaties waarin ze terechtkomen zijn verwarrend – tragisch voor hen, vaak hilarisch voor de lezer.

Lees meer