Het opstaan – Désanne Van Brederode

Rudolf de Wolf, toneelschrijver en essayist, krijgt op zijn vijftigste eindelijk de erkenning die hij tot dan toe nooit heeft gehad. Maar echt genieten van de roem lukt hem niet. Juist de erkenning lijkt hem dieper in zijn al jaren durende depressie te sleuren. Zoals hij uitlegt aan zijn zoon: ‘Ik neem beslissingen over gevoelens. Heel zakelijk. Dus ik denk: ik weet dat ik op dit en dat moment geroerd moet zijn. Hoe gedraagt een geroerd man zich? Hoe spreekt hij? Dat weet ik ook. Dat is tenslotte mijn werk. En dat speel ik dan. Ik imiteer een Rudolf die nooit bestaan geeft, of misschien heel lang geleden, en die wel emoties heeft. Zeg dat het een tweede exemplaar van mij is.’  Als een kopie van zichzelf en door gevoelens te veinzen kan Rudolf zich staande houden in het leven, iets dat zijn eerste vrouw, Anne, niet kon: veertien jaar geleden pleegde zij zelfmoord. Anne voelde juist veel te veel, te veel liefde en te veel angst om die liefde weer te verliezen.


Als de tweede vrouw van Rudolf betrokken raakt bij een prestigieus allochtonenproject dringt het langzamerhand tot hem door dat het tijd is om zijn leven veranderen en dat er niets zal veranderen als hij niet zelf de eerste stap zet.

Filosofe Désanne Van Brederode heeft het met haar derde roman Het opstaan voor elkaar gekregen om een maatschappelijk actuele maar tegelijkertijd tijdloze roman te schrijven. Dit is zeker knap als je bedenkt dat er in de roman zelf talloze verwijzingen zitten naar actualiteiten en contemporaine beroemdheden als Acda en de Munnik en politici – iets waar ik normaal gesproken een grote hekel aan heb. Van Brederode komt er mee weg omdat ze nooit aan de oppervlakte blijft, ze duikt met haar karakters de diepte in, maar wel altijd in een toegankelijke en leesbare stijl. Haar achtergrond als filosofe komt niet tot uitdrukking in overpeinzingen en ‘geleerdheid’, maar veel meer in de uitwerking van haar karakters, hun geheime gedachteleven en haar scherpzinnige blik op de moderne mens. Het opstaan is een intelligente en indrukwekkende roman.

Désanne Van Brederode
Het Opstaan
Querido
ISBN 90 214 5287 1

Eerder verschenen van dezelfde auteur
Ave verum corpus (1994, Querido, roman),
Oerboek (1997,De Arbeiderspers, essays),
Credo: bezielde verhalen uit de Nederlandse literatuur (1997, Prometheus, bloemlezing),
Stiller leven (1998, Falkhof Pers, essays)
Mensen met een hobby (2001, Querido, roman)

 

 

Recent

Literair Nederland - 10 jaar geleden

17 december 2008

De dagen van Lazarus - Alexander Hemon

Recensie door Karel Wasch

Alexander Hemon maakte een bliksemcarrière als schrijver. Hij kwam vanuit Bosnië aan in Chicago met niet veel meer kennis van het Engels, dan wat toeristenzinnen, maar ging aan het schrijven. Zijn boeken Nowhere Man en Questions of Bruno werden bejubeld en hij werd zelfs met Nabokov vergeleken. Een groot idool van hem.

Peter Abelsen vertaalde voor Meulenhoff zijn derde roman De dagen van Lazarus.

Lees meer