Aktaion onder de sterren : roman uit het voor-Homerische Griekenland

Het boek behoort tot de drie die later aangeduid zouden worden als de 'Griekse romans': Aktaion onder de sterren, De held van Temesa en De verminkte Apollo, maar van die twee latere vertellingen was in 1941 nog geen sprake. En hoewel Hella Haasse thematische verwantschappen meende te ontwaren zijn het ook drie hele verschillende boeken, zich alledrie afspelend in hele andere historische periodes. Aktaion onder de sterren zelfs in het voor-Homerische Griekenland.
Misschien heeft Aktaion onder de sterren thematisch nog wel het meest gemeen met Vestdijkromans die niet spelen tegen de achtergrond van het antieke Griekenland. Want ondanks het historische decor en het geleende verhaal (het is gebaseerd op een oude legende, het meest bekend in de versie van Ovidius), spelen opmerkelijk veel typische Vestdijkthema’s een rol in het boek.
Allereerst het verhaal: De jongeman Aktaion is de godin Artemis zeer toegedaan. Een beetje teveel, vindt zijn leermeester Cheiron, de centaur (half mens, half paard). Hij probeert hem zijn passie uit het hoofd te praten, wat niet lukt. Aktaion is vastbesloten te zien wat geen sterveling straffeloos kan aanschouwen: Artemis in ware gedaante. Dat lukt hem uiteindelijk, maar moet daar zwaar voor boeten. Hij verandert in een opgejaagd hert ('met domme ogen en kwijlende bek (…) met alle besluiteloosheid van het dierlijke dat pas begint' dat uiteindelijk door jachthonden wordt verscheurd.
Het 'zien wat niet gezien mag worden' is een voortdurend terugkerend thema in de romans van Vestdijk. We kennen het uit Else Böhler, Duits dienstmeisje, uit De ziener, maar ook uit een vroeg verhaal als 'Het dagboek van ‘t witte bloedlichaampje'. 'Het is, alsof Vestdijk de problematiek van “het verbodene aanschouwen” telkens vanuit een ander gezichtspunt heeft willen – of moeten – benaderen,' merkt Hella Haasse erover op in haar essaybundel Leestekens, 'en alsof hij daar (…) nu eens een verkleinende, dan weer een vergrotende lens voor heeft gebruikt.' En even verderop: 'Het zou belangwekkend zijn na te gaan in welke functies en combinaties de thema’s “verspieder”, “voyeur” en “ziener” in het werk van Vestdijk voorkomen.' Mocht dat intussen nog niet gedaan zijn (Haasse schreef dat in 1965), dan wordt het hoog tijd.
Het 'zien wat niet gezien mag worden' komt overigens ook op een hele andere manier terug, namelijk als Aktaion zijn leermeester Cheiron bespiedt terwijl hij zich aan jonge meisjes vergrijpt. 'Ik wist dat je me bespieden zou,' zegt Cheiron daar later over, 'het was zelfs mijn bedoeling.' En weer verder: 'Het moest dienen om jou de ogen te openen.'
De verhouding leermeester-leerling is ook een kernthema in Vestdijks romans, maar hij heeft dat thema in dit boek misschien wel het meest nauwkeurig uitgewerkt. Complex ook. Als Aktaion onder de sterren ergens toe uitnodigt, dan is het tot duiding. Het knappe van dit boek is dat aan die duiding nauwelijks grenzen te stellen zijn. Dat maakt het ook tot één van zijn beste boeken. Het is nergens eenduidig.
De twee figuren zijn volkomen aan elkaar tegengesteld, zoals Narziss en Goldmund dat zijn in het boek van Hesse, of Dionysos en Apollo in de opvatting van Nietzsche. Haasse verwoordt het zo: 'In Aktaion onder de sterren staan Aktaion en de centaur Cheiron naast en tegenover elkaar als leerling en mentor, de onbewust- en bewust-projecterende geest, de gevaarlijke idealist en de scheppende kunstenaar.' 
Volgens Maarten ‘t Hart, die enkele jaren geleden samen met Hugo Brandt Corstius alle Vestdijkromans heeft herlezen en becommentarieerd, is het boek een dubbele tragedie: Cheiron slaagt er niet in Aktaion af te houden van zijn zucht Artemis in ware gedaante te zien en faalt dus als leermeester, en Aktaion faalt omdat hij blijft volharden in zijn gevaarlijke streven. 'Hij was mijn leerling,' zegt Cheiron over Aktaion, 'de beste leerling die ik ooit gehad heb, maar nu is hij mij ontgroeid en drijft hij de spot met mij. Ik, Cheiron, leer nu van hem, – dat is de kringloop van alle lering.' Het falen van alle lering, vindt ‘t Hart, is het werkelijk thema van het boek, maar dat zou een wat al te sombere slotconclusie zijn. Cheiron vervaardigt een marmeren beeld van Aktaion. 'Is hij echt zo mooi?' vraagt iemand aan Cheiron, waarop hij antwoordt: 'Nee, maar hij zal het worden. Iedereen zal weten, dat het beeld Aktation is, en Aktaion het beeld. Het beeld wint het altijd op de lange duur.' Toch bepaald een hoopvol slot, zou je zeggen. En dan hebben we de finale nog niet eens gehad.
'Nadat Aktaion aan zijn verblinding te gronde is gedaan, zweeft het door Cheiron gemaakte marmeren beeld van hem als een symbool van het goddelijk in de mens de hemel in, de maan tegemoet, naar de lunaire sfeer waar het thuishoort.' Alleen Vestdijk zelf verwoordt het mooier dan Hella Haasse, maar daarvoor moet je het boek zelf maar lezen.

S.Vestdijk – Aktaion onder de sterren (Nijgh & Van Ditmar 1941)

Maarten ‘t Hart en Hugo Brandt Corstius – Het gebergte, de tweeënvijftig romans van S. Vestdijk (Nijgh & Van Ditmar 1996)

Hella S. Haasse – Leestekens (Querido 1965)

Jeroen@literairnederland.nl

Recent

17 januari 2019

Ondergronds in Turkije

9 januari 2019

Geluiden in je hoofd

Literair Nederland - 10 jaar geleden

05 februari 2009

Seizoenen van zinnen door Frans de Birk en Jet van Swieten
Recensie door Karel Wasch

Bundels gedichten gemaakt door twee dichters zijn zelden een succes. Ze doen veelal gekunsteld aan, immers een gedicht is de allerindividueelste uiting van een dichter en kan maar zelden gedeeld worden met diezelfde uitingen van een andere poëet.

Frans de Birk (1961) is een dichter uit Nieuwegein, die een groot aantal fraaie verzen op zijn naam heeft staan.

Lees meer