De berg van Cézanne, Jurriaan Benschop

Beschouwingen op hoogglans

Over kunst schrijven is lastig, vooral als er geen plaatjes bij staan. In De berg van Cézanne heeft Jurriaan Benschop zijn beschouwingen over kunstenaars (zoals Matisse, Bonnard, Friedrich en natuurlijk Cézanne) gebundeld. In het voorwoord formuleert hij een paar prettige uitgangspunten, namelijk dat hij als kijker ook een aandeel heeft in de betekenis en de werking van een schilderij. Daarnaast vindt hij dat iedere kunstenaar een eigen manier van kijken behoeft. ‘Iedere kunstenaar leek zo zijn eigen toegangsdeur te hebben, met ook een eigen slot erop. Weliswaar waren er vrienden en verwanten in de kunst, maar er was geen moedersleutel die op alle kunst bleek te passen.’

Dat is mooi. Een beschouwer die zijn eigen subjectieve manier van kijken meeneemt in zijn essays en tegelijk bereid is om zijn kijkgedrag aan te passen aan het kunstwerk. Beter kun je het niet krijgen.

Benschop gaat de wereld over om zijn kunstwerken te zien en doet steeds verslag van de weg die hij aflegt om tot begrip van het kunstwerk te komen. Willem de Kooning vond hij bijvoorbeeld niet direct toegankelijk: ‘Lange tijd gaven deze schilderijen me het gevoel voor de gek te worden gehouden.’ Hij komt er pas achter hoe je naar De Kooning kijkt als hij eens half in een roes een museum binnenkomt, voor een schilderij komt te staan en opeens de essentie begrijpt.

Ook voor Rineke Dijkstra, vooral bekend van sneue meisjes die gefotografeerd worden aan de waterlijn, vindt hij de toegangsdeur tot begrip. Die was er niet meteen, want: ‘Er was een tijd dat ik me stoorde aan de foto’s van Rineke Dijkstra.’ Een paar bladzijden later begrijpt Benschop het werk.

Zelfs in dit dunne boekje gaat de werkwijze van Benschop je op den duur storen. Altijd weer die behoefte om te begrijpen. Altijd die reis, letterlijk en figuurlijk, om tot de kern van het werk te komen. Het procédé is gelijk. De zinnen weloverwogen en afgepast, met hier en daar de onbegrijpelijkheid die bij kunstbeschouwingen hoort, maar vooral die enorme drang om te verklaren en uit te leggen: je snakt als lezer naar vuurwerk, passie, iets tegendraads.

Toen ik nog eens nadacht over de stukken zag ik ook dat Benschop wel zegt dat hij als subjectieve beschouwer aanwezig is in de stukken, maar dat die beschouwer, ondanks alle ik-zinnen, persoonlijke reisjes en individuele voorkeuren, toch in dienst staat van de kunstenaar. Daarin verschilt dit boek bijvoorbeeld heftig van Het wonder werkt van Pam Emmerik, waarin een kunstenares spreekt, een schrijfster die me in haar stukken alle kanten opstuurt, me kwaad maakt, tergt en ontroert. Benschop is de nette beschouwer, bereid om je aan de hand te nemen, met stukken die in elke glossy kunnen staan.

Jurriaan Benschop ? De berg van Cézanne. Athenaeum ? Polak & Van Gennep, 135 blz. €17,50

Om Literair Nederland draaiende te houden, zijn wij afhankelijk van vrijwillige bijdragen. U kunt ons steunen via de rode knop. Waarvoor onze hartelijke dank!

Recent

26 december 2023

Beste boeken van 2023

26 december 2023

Een oeverloos bestaan

Literair Nederland - 10 jaar geleden

08 januari 2014

Elke dag een paar blokken Elke dag een paar blokken
Recensie door Teunis Bunt

Vaak kun je in één oogopslag zien met wat voor tekst je te maken hebt: een gedicht, een formulier, een dialoog, een brief. Dat wilde Ted van Lieshout niet en daarom heeft hij in Nu in handige meeneemverpakking elke tekst in de vorm van een ‘blok’ op de pagina gezet: de regels zijn uitgevuld en de tekst beslaat precies een pagina (soms twee).