Jeanne Reyneke van Stuwe

Jeanne Henriëtte Reine Reyneke van Stuwe. De naam zegt je hoogstwaarschijnlijk niets. Jeanne Kloos wellicht wel. Inderdaad: de vrouw van. Willem Kloos is nog bekend, zijn vrouw is in de vergetelheid geraakt en dit terwijl ze een zeer populair auteur was aan het begin van de twintigste eeuw. 

Dat Jeanne Reyneke van Stuwe niet meer bekend is, heeft waarschijnlijk te maken met het soort boeken dat ze schreef, damesromans, of ? zoals wij het genre nu ook wel noemen ? ‘chicklit.’. 

Jeanne Reyneke van Stuwe kwam ter wereld op 1 september 1874 te Solo, Indië. Van drie kinderen was ze de middelste, haar zusje Jacqueline was in 1871 geboren, haar broer Jacob was twee jaar ouder dan Jeanne. Haar vader diende als luitenant-kolonel bij het KNIL en genoot in de functie een zekere bekendheid en het gezin had het financieel goed. 

Kort na de geboorte van Jeanne verhuisde het gezin naar Nederland. Eerst betrokken zij in Maarssen het landgoed ‘Huis ter Meer’, vervolgens verhuisden ze naar Breda, waar ze wederom een riante woning vonden. Het luxebestaan van de familie Reyneke van Stuwe was echter maar van korte duur: door de suikercrisis verloor de vader al zijn geld en niet lang daarna stierf hij. Het gezin verhuisde ernstig verarmd naar Den Haag. 

Een jonge Jeanne stuurde haar allereerste verzenbundel op aan Willem Kloos. Hij zag wel iets in de jonge schrijfster: op 4 april 1900 trouwden ze. Vanaf die tijd verscheen er vrijwel ieder jaar een roman van Jeanne Reyneke van Stuwe, die onder haar meisjes naam bleef publiceren.

Kloos en Reyneke van Stuwe gingen gebukt onder geldzorgen. Pas in 1935, als Kloos een eredoctoraat krijgt aan de Universiteit van Amsterdam, krijgen ze het iets beter. Jeanne Reyneke van Stuwe verzorgde het inkomen in de eerste decennia van hun huwelijk. Wellicht is haar hoge productiviteit ? gedurende de periode 1892-1900 verschenen er meer dan vijftig (!) romans van haar hand –  te verklaren uit het simpele feit dat ze geld nodig hadden. 

In 1938 stierf Kloos en Reyneke van Stuwe publiceerde nog enkele ? sterk gekleurde ? studie over haar man. Na de Tweede Wereldoorlog nam haar populariteit sterk af en toen zij in 1951 stierf, maakten de kranten daar maar kort melding van. Daarna is de ooit zo populaire schrijfster in de vergetelheid geraakt.

Op het web is weinig te vinden over Jeanne Reyneke van Stuwe, alleen de website http://www.damescompartiment.nl/ geeft meer achtergrondinformatie. Mocht je meer over haar willen lezen, hier een paar tips: 

1989   Boon-Corthals, Thera
            ‘Jeanne Reyneke van Stuwe (1874-1951), echtgenote van de Tachtiger Willem Kloos. In:  Schrijvers achterna. Een literaire wandeling door Breda. Breda: Stichting ‘Letteren’, p. 93-96

1985    Bork, G.J. van en P.J. Verkruijsse
            Nederlandse en Vlaamse auteurs van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs. Weesp: De Haan

1985    Charité, J. (Eindred.)
            Biografisch woordenboek van Nederland. Tweede deel. Amsterdam: Elsevier.

1904    Netscher, Frans
            Onze letterkundigen ? Jeanne Reyneke van Stuwe. Amsterdam: L.J. Veen Uitgeverij.

Vanwege de enorme productiviteit van Jeanne Reyneke van Stuwe is ervoor gekozen om hier niet, zoals gebruikelijk, een bibliografie van haar werk op te nemen. 

AMvdP

Recent

Literair Nederland - 10 jaar geleden

18 juli 2008

Leven na een moord

Door Pauline van der Lans

Zoals de in het begin van de serie Desperate Housewives overleden Mary Alice Young met een alziende blik de gebeurtenissen in Wisteria Lane weergeeft, zo vertelt in Alice Sebolds roman De wijde Hemel de vermoorde tiener Susie Salmon hoe het haar achterblijvers vergaat.

Lees meer