Louis Couperus

Deze week, op 10 juni 1863 om precies te zijn, is het 142 jaar geleden dat Louis Couperus werd geboren en 12 jaar geleden dat het Louis Couperus Genootschap werd opgericht. Geen ronde getallen, maar wel reden voor wat extra aandacht dunkt ons zo…

De absurd mooie, goed verzorgde en onderhouden(de) website van het Louis Couperus Genootschap staat bol van de recensies, artikelen en beschrijvingen. Terecht schrijft men daar onder meer: ‘Couperus is een auteur met vele gezichten. Zijn veelzijdigheid is net zo indrukwekkend als de omvang van zijn oeuvre. Met een onuitputtelijke fantasie, werkkracht en stilistische variëteit schreef hij psychologische, mythologische en historische romans, verhalen, sprookjes en gedichten. In zijn reisbeschrijvingen en feuilletons toont hij zich bovendien als een scherp observerend journalist.’

Couperus werd op 10 juni 1863 in Den Haag geboren en overleed op 16 juli 1923 in De Steeg, gemeente Rheden, aan longvliesontsteking en bloedvergiftiging. In de tussenliggende zestig jaar zag hij kans de halve wereld te bereizen en uit te groeien tot een van de grootste schrijvers die Nederland ooit voortbracht.

De Volledige Werken van Couperus verschenen tussen 1987 en 1996. De vijftig delen werden uitgegeven door Veen Uitgevers / L.J. Veen (Utrecht/Antwerpen) en verzorgd door H.T.M. van Vliet, J.B. Robert, Karel Reijnders, Ernst Braches, Jan Fontijn, Marijke Stapert-Eggen, Oege Dijkstra en Gerard Nijenhuis.

Delen uit dat verzameld werk zijn overigens nog steeds voor het luttele bedrag van 1 euro te verkrijgen bij ramsjboekhandel De Slegte.

Deel 1 Een lent van vaerzen (1988). Verscheen oorspronkelijk in 1884.
Deel 2 Orchideeën; Een bundel poëzie en proza (1989). Verscheen oorspronkelijk in 1886.
Deel 3 Eline Vere; Een Haagsche roman (1987). Verscheen oorspronkelijk in 1889.
Deel 4 Noodlot (1990). Verscheen oorspronkelijk in 1890.
Deel 5 Extaze; Een boek van geluk (1990). Verscheen oorspronkelijk in 1892.
Deel 6 Eene illuzie (1988). Verscheen oorspronkelijk in 1892.
Deel 7 Majesteit (1991). Verscheen oorspronkelijk in 1893.
Deel 8 Reis-impressies (1988). Verscheen oorspronkelijk in 1894.
Deel 9 Wereldvrede (1991). Verscheen oorspronkelijk in 1895.
Deel 10 Williswinde (1990). Verscheen oorspronkelijk in 1895.
Deel 11 Hooge troeven (1991). Verscheen oorspronkelijk in 1896.
Deel 12 De verzoeking van den H. Antonius. Naar Gustave Flaubert. Fragmenten (1992). Verscheen oorspronkelijk in 1896.
Deel 13 Metamorfoze (1988). Verscheen oorspronkelijk in 1897.
Deel 14 Psyche (1992). Verscheen oorspronkelijk in 1898.
Deel 15 Fidessa (1992). Verscheen oorspronkelijk in 1899.
Deel 16 Langs lijnen van geleidelijkheid (1989). Verscheen oorspronkelijk in 1900.
Deel 17 De stille kracht (1989). Verscheen oorspronkelijk in 1900.
Deel 18 Babel (1993). Verscheen oorspronkelijk in 1901.
Deel 19 De boeken der kleine zielen I en II (1991). Verscheen oorspronkelijk in 1901-02.
Deel 20 De boeken der kleine zielen III en IV (1991). Verscheen oorspronkelijk in 1902-03.
Deel 21 Over lichtende drempels (1993). Verscheen oorspronkelijk in 1902.
Deel 22 God en goden (1989). Verscheen oorspronkelijk in 1903.
Deel 23 Dionyzos (1988). Verscheen oorspronkelijk in 1904.
Deel 24 De berg van licht (1993). Verscheen oorspronkelijk in 1905-06.
Deel 25 Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan… (1988). Verscheen oorspronkelijk in 1906.
Deel 26 Aan den weg der vreugde (1989). Verscheen oorspronkelijk in 1908.
Deel 27 Van en over mijzelf en anderen (1989). Verscheen oorspronkelijk in 1910-17.
Deel 28 Antieke verhalen (1993). Verscheen oorspronkelijk in 1911.
Deel 29 Korte arabesken (1990). Verscheen oorspronkelijk in 1911.
Deel 30 Antiek toerisme; Roman uit Oud-Egypte (1987). Verscheen oorspronkelijk in 1911.
Deel 31 De zwaluwen neêr gestreken (1993). Verscheen oorspronkelijk in 1911.
Deel 32 Schimmen van schoonheid (1991). Verscheen oorspronkelijk in 1912.
Deel 33 Uit blanke steden onder blauwe lucht (1994). Verscheen oorspronkelijk in 1912-13.
Deel 34 Herakles (1994). Verscheen oorspronkelijk in 1913.
Deel 35 Van en over alles en iedereen (1990). Verscheen oorspronkelijk in 1915.
Deel 36 De ongelukkige (1994). Verscheen oorspronkelijk in 1915.
Deel 37 De komedianten (1992). Verscheen oorspronkelijk in 1917.
Deel 38 Legende, mythe en fantazie (1994). Verscheen oorspronkelijk in 1918.
Deel 39 De verliefde ezel (1994). Verscheen oorspronkelijk in 1918.
Deel 40 De ode (1990). Verscheen oorspronkelijk in 1919.
Deel 41 Xerxes of de hoogmoed (1993). Verscheen oorspronkelijk in 1919.
Deel 42 Iskander (1995). Verscheen oorspronkelijk in 1920.
Deel 43 Met Louis Couperus in Afrika (1995). Verscheen oorspronkelijk in 1921.
Deel 44 Het zwevende schaakbord (1994). Verscheen oorspronkelijk in 1922.
Deel 45 Oostwaarts (1992). Verscheen oorspronkelijk in 1923.
Deel 46 Proza (1995). Verscheen oorspronkelijk in 1923-25.
Deel 47 Het snoer der ontferming (1995). Verscheen oorspronkelijk in 1924.
Deel 48 Nippon (1992). Verscheen oorspronkelijk in 1925.
Deel 49 Ongebundeld werk (1996).
Deel 50 Ongepubliceerd werk (1996). 

Recent

2 december 2022

Verdomme...!

Literair Nederland - 10 jaar geleden

10 december 2012

Literaire tomaten
Recensie door Albert Hogeweij

Misschien maar beter bij aanvang gezegd: wanneer de slotwoorden van deze negende feuilletonbundeling er niet om liegen, is hiermee zijn laatste verschenen: ‘Ik neem afscheid van de trouwe volgers van mijn Restletsels. Vaart allen wel en: ketemoe lagi!’ Anders dan bij Philip Roth, die onlangs kenbaar maakte niet meer te schrijven omdat hem daartoe geestelijk de strijdlust ontbrak, ligt bij Jeroen Brouwers de oorzaak vooral in het fysieke: twee herseninfarcten, een lamme schrijfhand bij een toch al puffend, reutelend en haperend lichaam maken het schrijven voor hem tot een hels karwei.