2 april 2003

Vier schrijvers doen literaire wetsvoorstellen, 4 april

Toegang: 5 euro (4 euro met korting)

Vrijdag 4 april, vanaf 20.30 uur in Perdu

Kloveniersburgwal 86, Amsterdam

Telefoon: 020-4220542; Website: http://www.perdu.nl – www.perdu.nl

Uit de statuten van de Verloren Kamer:

Art. 1. De Verloren Kamer vertegenwoordigt het politiek/literaire geweten van het gehele Nederlandse volk. Doel van de Verloren Kamer is het naar buiten brengen van de politicus in de dichter en vice versa.

Art. 2. Vergaderingen van de Verloren kamer zijn openbaar en vinden plaats ten huize van Perdu te Amsterdam. Slechts bij hoge uitzondering zullen vergaderingen plaatsvinden achter gesloten deuren (u kunt aanbellen).

Art. 3. Leden van de Verloren Kamer worden ondemocratisch gekozen door de Avonden van Perdu op de grondslag van hun merites als dichter of schrijver. Niemand is uitgesloten van lidmaatschap van de Verloren Kamer.

Art. 4. Leden van de Verloren Kamer zullen literaire wetsvoorstellen indienen die onconventioneel zijn en onderbelichte aspecten van de Nederlandse en buitenlandse politiek voor het voetlicht brengen. Vorm en inhoud van betreffende wetsvoorstellen worden overgelaten aan de leden. Geen enkel wetsvoorstel is te vreemd om in overweging te worden genomen door de Verloren Kamer.

Art. 5. De wetsvoorstellen zullen openbaar worden voorgelezen door de indieners. De interruptiemicrofoon staat alle aanwezigen ter beschikking. Bezwaren tegen ingediende wetsvoorstellen zullen plenair worden overwogen. Besluiten worden niet genomen.

(Bron: Perdu/tm)

Recent

16 oktober 2017

Nooit meer los van Indië

13 oktober 2017

Leven zonder moeder

Literair Nederland - 10 jaar geleden

22 oktober 2007

Klein boek zonder enige allure
Door Frans

Waarom gaf de commissie – Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek – aan Geert Mak de opdracht om het boekenweekgeschenk 2007 te schrijven? Vermoedelijk vanwege zijn succes met de dikke pil ‘In Europa’. Zou Mak daarom als onderwerp voor zijn boek de Galatabrug, die Europa met Klein-Azië verbindt, gekozen hebben?

Lees meer