JANNEKE WESSELING WINT DE JAN BART KLASTERPRIJS VOOR DE KUNSTKRITIEK

De Jan Bart Klasterprijs voor de kunstkritiek is een initiatief van de Stichting Jan Bart Klasterprijs voor de kunstkritiek, die zich ten doel stelt de discussie over de kwaliteit van de Nederlandstalige kunstkritiek op het gebied van beeldende kunst, bouwkunst en vormgeving te bevorderen.

Voor de prijs werden de redacties van Nederlandse en Vlaamse dag-, week- en maandbladen

uitgenodigd om maximaal drie personen voor te dragen die in de periode 2000-2002 in hun blad publiceerden. Van 19 kunstcritici werden artikelen ter beoordeling ingezonden. Op basis van deze en enkele eigen voordrachten heeft de jury van de prijs vier genomineerden geselecteerd die zich hebben onderscheiden door artikelen die betrekking hebben op de bovengenoemde kunstdisciplines en/of het kunstbeleid ten aanzien van deze gebieden.

De genomineerden waren Jan Braet (Knack), Domeniek Ruyters (Metropolis M), Anna Tilroe en

Janneke Wesseling (beiden NRC Handelsblad).

De inzendingen werden gepresenteerd aan een onafhankelijke jury, die bestond uit:

Hans van Beers (voorzitter), zendercoördinator Nederland 3

Marie-Pascale Gildemyn, kunsthistoricus en publicist, voorzitter Belgische Vereniging van Kunstcritici

Tineke Reijnders, kunsthistoricus en criticus

Guido Vereecke, directeur Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond, Amsterdam

Erik Viskil, neerlandicus, coördinator van Schrijven op de Gerrit Rietveld Academie

Bij de toekenning van de prijs is onder meer gelet op de mate waarin begrip voor het onderwerp wordt gewekt bij een zo breed mogelijk publiek, de bijdrage aan de discussie/ meningsvorming, het uitdragen van een eigen standpunt, behandeling van het onderwerp, originaliteit, visie, opbouw en stijl.

Aan de Jan Bart Klasterprijs voor de kunstkritiek is een geldbedrag verbonden van â?¬ 5.000,-.

Voor dit bedrag en de organisatie van de uitreiking zijn belangrijke bijdragen ontvangen van fondsen en instellingen, alsmede van het bedrijfsleven en de rijksoverheid.

De winnaar wordt op 28 maart bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking in de St. Nicolaaskapel van het Sandberg Instituut te Amsterdam. Voorafgaand aan de uitreiking geeft Karim Benammar, filosoof en lector bij de Hogeschool van Amsterdam, een lezing over de kunstkritiek, met als titel ‘verleidende woorden: tussen kunst en kunstkritiek’. Kunstenaarsduo PIEK! (Sander Leemans en Selby Gildemacher) zorgen voor aankleding, beeld en muziek tijdens de uitreiking.

Het juryrapport en de bekroonde artikelen van Janneke Wesseling verschijnen in een publikatie die tijdens de prijsuitreiking zal worden gepresenteerd. In deze publicatie staan tevens geselecteerde teksten van de door het bestuur uit de voordrachten genomineerde kunstcritici.

De prijs, die tweejaarlijks wordt uitgereikt, is vernoemd naar Jan Bart Klaster, de in 1995 overleden kunstcriticus van Het Parool.

Het bestuur van de stichting Jan Bart Klasterprijs voor de kunstkritiek bestaat uit Tijmen van Grootheest (voorzitter van College van Bestuur Gerrit Rietveld Academie), Ernst Veen (directeur Stichting De Nieuwe Kerk, Amsterdam) en Hendrik Driessen (directeur De Pont Stichting voor hedendaagse kunst, Tilburg).

Uit het juryrapport:

“Janneke Wesseling toont in haar artikelen voor NRC Handelsblad enerzijds haar veelzijdigheid, die tot uitdrukking komt in een brede onderwerpskeuze en variëteit aan genres, anderzijds een consequente, diepgravende aanpak, die haar in Nederland tot een toonaangevend criticus heeft gemaakt. Wesseling bezit het raadselachtige vermogen om haar artikelen schijnbaar zonder inleiding te laten beginnen – de eerste zinnen zouden ook midden in de tekst kunnen staan – maar desondanks, of misschien juist daardoor, is de lezer vanaf het eerste woord gevangen in haar web. Haar stijl van schrijven is eenvoudig en tegelijkertijd meeslepend. In korte, zuivere zinnen neemt ze de lezer mee in haar onderwerp, waarvan ze tot in de kleinste details op de hoogte is. Haar puntige beschrijvingen, haarscherpe analyses en uitgesproken standpunten laten de lezer vervolgens geen uitweg. Zo creëert ze de vruchtbare bedding om hem uiteindelijk te confronteren met ‘iets’ dat het informatieve en argumentatieve ver overstijgt. Ze slaagt erin een openbaring te veroorzaken, die raakt aan de gewaarwording die normaal gesproken alleen de fysieke ontmoeting met het kunstwerk kan bewerkstelligen. De Jan Bart Klasterprijs 2003 gaat naar Janneke Wesseling, omdat zij als geen ander tot de kern van de kunst weet door te dringen. Met haar authentieke standpunten, haar gedetailleerde kunsthistorische kennis en haar vermogen om diepgravende analyses meeslepend en onontkoombaar te verwoorden, slaagt zij er volgens de jury op een zeldzame manier in de moeilijk te doorgronden geheimen van de beeldende kunst, nieuwsgierig makend en de verbeelding prikkelend, te ontsluieren.”

NB. De laatste uitreiking: Na 406 teksten van 92 Vlaamse en Nederlandse kunstcritici, schrijvend voor 35 dag- week- of maandbladen, beoordeeld door in totaal 10 juryleden in een periode van 8 jaar, en na 4 overtuigende prijswinnaars (Ed van Hinte, Paul Kempers, Camiel van Winkel en nu Janneke Wesseling), constateren bestuur en jury dat de Jan Bart Klasterprijs in de loop der jaren een ruim en breed publiek heeft bereikt, en dat mede door de inzet van de stichting de kunstkritiek als onderwerp van discussie op zeer verschillende manieren onder de aandacht is gebracht. De prijs heeft zo onbetwist zijn effect gehad in het werkveld.

Toch vindt het bestuur dat na al deze inspanningen de tijd is aangebroken de stichting te ontbinden, om een volgende stap te zetten en het initiatief over te dragen aan een andere partij die – mogelijk gebaseerd op andere uitgangspunten, wellicht gericht op een breder publiek, of een grotere reikwijdte dan de beeldende kunst, vormgeving en bouwkunst – een nieuwe impuls kan geven aan het debat over de kwaliteit van de kunstkritiek. Achter de schermen wordt op dit moment gewerkt aan de overdracht van de prijs. Het bestuur voert hiertoe onder andere besprekingen met het Ministerie van OcenW en de Raad voor Cultuur. Na de laatste prijsuitreiking zal het bestuur richting deze partijen een aantal aanbevelingen doen die tot uitgangspunt kunnen dienen bij de volgende Cultuurnota.

le

Recent

22 februari 2018

Boek van een ramp

19 februari 2018

Spiegels van de tijd

14 februari 2018

Gedenkteken in woorden

Literair Nederland - 10 jaar geleden

25 februari 2008

Indrukwekkend verhaal

Door Bernadet

De overgave is na De zwarte met het witte hart en Een schitterend gebrek de derde historische roman van Arthur Japin die een mengeling is van fictie en non-fictie. Het verhaal is gebaseerd op de geschiedenis van Cynthia Ann Parker (zij staat ook op de voorkant van het boek) Als kind groeide zij op bij de familie Parker die na een lange reis vol beproevingen een nieuw bestaan probeerden op te bouwen in Texas.

Lees meer