En wederom is de Nederlandse belastingbetaler de dupe

Arjan Peters heeft in de Volkskrant van 25 augustus de confrontatie gezocht met het Fonds voor de Letteren. In zijn artikel ‘Wie zijn de beste Nederlandstalige schrijvers en dichters, En waarom?’ beschuldigt hij impliciet het Fonds van vriendjespolitiek en stelt werkbeurzen aan onder andere Geerten Meijsing ter discussie. Wie het stukje van Arjan Peters goed leest bekruipt het unheimische gevoel dat dit nog maar het puntje van de ijsberg is.

Arjan Peters ontpopt zich als de Ad Bos van de Nederlandse literatuur, een klokkenluider die met gevaar voor eigen reputatie het opneemt voor de Nederlandse belastingbetaler. De criticus van de Volkskrant moet al jaren op de hoogte geweest zijn van de malafide praktijken, misschien heeft hij zelf ook op een zwak moment steekpenningen voor het bundelen van recensies en interviews aangenomen (Je weet het niet, je weet het niet). Maar ergens is er iets in hem geknapt en heeft hij besloten de literaire vuile was buiten te hangen. Dapper, zeker gezien de ondankbare ontvangst van slecht nieuws.

Hoe het ook zij, wederom is de Nederlandse belastingbetaler de dupe. In het geval van de bouwfraude betaalde de Nederlandse belastingbetaler te veel voor bruggen en wegen, maar in het geval van het Fonds voor de literatuur werd de Nederlandse belastingbetaler op kosten gejaagd voor,…ja voor wat eigenlijk? Voor een zesdelige serie dunne boekjes van Erik Vlaminck over zijn Noord-Antwerpse familie! De meeste belastingbetalers weten niet eens waar Antwerpen ligt, laat staan dat de stad is opgedeeld in windrichtingen. Maar het wordt nog erger. Uit onderzoek van Arjan Peters is gebleken dat J.Rentes de Carvalho 55 duizend euro heeft ontvangen voor een roman die niet alleen in het Portugees is geschreven, maar ook nog eens de ondankbare titel Gods toorn over Nederland draagt. Laat u dit even op u inwerken. Een buitenlander vestigt zich in ons mooie Nederland, maakt gebruik van alles wat onze verzorgingsstaat te bieden heeft, ontvangt 55 duizend euro voor het schrijven van een roman om die dan vervolgens de ondankbare titel: Gods toorn over Nederland mee te geven. Het is toch Godgeklaagd.

Andreas Vonder

 

 

Recent

22 februari 2018

Boek van een ramp

19 februari 2018

Spiegels van de tijd

14 februari 2018

Gedenkteken in woorden

Literair Nederland - 10 jaar geleden

25 februari 2008

Indrukwekkend verhaal

Door Bernadet

De overgave is na De zwarte met het witte hart en Een schitterend gebrek de derde historische roman van Arthur Japin die een mengeling is van fictie en non-fictie. Het verhaal is gebaseerd op de geschiedenis van Cynthia Ann Parker (zij staat ook op de voorkant van het boek) Als kind groeide zij op bij de familie Parker die na een lange reis vol beproevingen een nieuw bestaan probeerden op te bouwen in Texas.

Lees meer