Literair Nederland wordt abonnee

Barbarber, Gard Sivik, Podium, Kreatief, De Nieuwe Gids, Forum, Maatstaf, Van Nu en Straks… De namen zijn intussen legendarisch. Literaire tijdschriften nemen al sinds jaar en dag een bijzondere plaats in binnen het literaire veld. Ze fungeerden vaak als ? al dan niet op werkelijke groeperingen gestoelde ? verzamelplaatsen van gelijkgezinde auteurs, boden kritische stemmen een forum, en vormden de ideale omgeving voor een ernstig, soms programmatisch interpreteren en herdenken van de literaire of breder culturele praktijk.

De vele literaire vuurtjes die tussen verscheidene stromingen en tijdschriften woedden, lijken inmiddels veelal gedoofd. Misschien kan dat aan de tijdgeest van ‘veel, meer en alles’ worden toegeschreven? Literaire tijdschriften zijn net als lezers niet meteen in één categorie in te delen. De ‘eclectische’ lezer zoekt van alles. Van alles het beste. Of misschien valt die verbreding gewoon te herleiden tot de, uiteraard economisch verantwoorde, wens om zoveel mogelijk lezers te bereiken? Feit is dat hedendaagse tijdschriften op het eerste gezicht een minder afgebakende, en daardoor schijnbaar minder belangrijke rol spelen in het literaire veld. Op het eerste gezicht, en schijnbaar dus.

Het denken over literatuur heeft een tijd geleden zijn intrede gedaan in de dagbladen. Vrijwel elke zichzelf respecterende krant met aandacht voor cultuur introduceerde een wekelijkse boekenbijlage. Literaire tijdschriften die vaak maar twee- of driemaandelijks verschijnen zien hun kritieken veel aan kracht inboeten door het snellere tempo waarmee kranten kunnen inspelen op nieuwe boeken of literaire trends. Maar dat de uitbouw van een literaire kritiek in tijdschriften net tegen die achtergrond noodzakelijk blijft, hangt samen met een andere eigenschap van kranten: de beperkte plaats die beschikbaar is voor een kritisch artikel. Literaire tijdschriften hebben ruimte en tijd aan hun zijde.

Maar er zijn meer aspecten die literaire tijdschriften een unieke positie bezorgen in het literaire veld. Studies over bijzondere auteurs, interpretaties van hedendaagse culturele fenomenen, wat abstractere en minder voor de hand liggende concepten, essays over buitenlandse literaturen enzovoort. Dat alles krijgt de lezer aangereikt in thematisch verbonden stukken van verschillende schrijvers. De publicatie van primaire teksten ? vaak poëzie en korte verhalen ? vormt natuurlijk de belangrijkste doelstelling van een literair tijdschrift. Die korte teksten kunnen vanuit onverwachte perspectieven een mooie inkijk bieden in het grotere geheel van een oeuvre. Af en toe worden die teksten door de auteurs weer opgevist als deel van een latere publicatie, of worden ze bewust als voorpublicatie aangeboden. Bovendien blijken voor debuterende auteurs literaire tijdschriften bij uitstek een opstapje naar de grote uitgeverijen.

Voor Literair Nederland is dit reden genoeg om de literaire tijdschriften wat meer onder de aandacht te brengen. Onder andere Armada, Bunker Hill, De Brakke Hond, De Gids, De Revisor, De Tweede Ronde, Deus ex Machina, DWB, Freespace Nieuwzuid, Het trage vuur, Krakatau, Pa§ionate, Poëziekrant, Raster, Revolver, Tzum, Yang zullen de revue passeren. Onder andere, want de groep ? wel en niet-gesubsidieerde, papieren en elektronische ? literaire tijdschriften wordt voortdurend groter. En Literair Nederland wordt abonnee.

Recent

Literair Nederland - 10 jaar geleden

18 juli 2008

Leven na een moord

Door Pauline van der Lans

Zoals de in het begin van de serie Desperate Housewives overleden Mary Alice Young met een alziende blik de gebeurtenissen in Wisteria Lane weergeeft, zo vertelt in Alice Sebolds roman De wijde Hemel de vermoorde tiener Susie Salmon hoe het haar achterblijvers vergaat.

Lees meer