Agenda

14 april: Engagement terug in de kunst? Désanne van Brederode, Michael Tedja en Michaël Zeeman in debat in 'Gemak'

Dinsdag 14 april, 20 uur in: Gemak, Paviljoensgracht 20, Den Haag. Toegang € 5,-. Reserveren via 070 – 3638968 (maandag t/m vrijdag 10:00 – 16:00 uur), of per email naar info@vrijeacademie.org o.v.v. ‘reservering 16 april’.

Het lijkt alsof het engagement weer helemaal terug is in de Nederlandse kunsten. Gaan we back to the seventies? De kunstenaars weer op de barricaden? Of is er een nieuw soort betrokkenheid, minder ideologisch en meer persoonlijk misschien, met meer vragen en minder antwoorden? Literair criticus Michaël Zeeman spreekt hierover met schrijver, dichter en beeldend kunstenaar Michael Tedja, en schrijver en filosoof Désanne van Brederode.

Het gesprek op dinsdagavond 14 april in Den Haag wordt georganiseerd door Winternachten in samenwerking met Gemak. Het sluit aan bij de expositie Tekens van Leven en Dood. De tentoonstelling omvat tekeningen van zestien hedendaagse kunstenaars uit de Collectie Hedendaagse Tekeningen van de Provincie Utrecht, met onder meer werk van Marlene Dumas, David Bade, Michael Tedja en Erik van Lieshout. Het zijn tekeningen uit de periode jaren tachtig tot begin van deze eeuw. Het lijkt alsof in dit werk het nieuwe engagement zich al aankondigt.

Désanne van Brederode (1970) studeerde filosofie. In 1994 debuteerde ze met de veelbesproken roman Ave verum corpus/gegroet waarlijk lichaam. In 1997 publiceerde ze Oerboek en Credo: bezielde verhalen uit de Nederlandse literatuur. Een jaar later verscheen de bundel essays Stiller leven. Vervolgens verschenen de romans Mensen met een hobby (2001), Het opstaan (2004) en Hart in hart (2007). De laatste werd bekroond met de Gerard Walschap Literatuurprijs. Van Brederode schrijft artikelen en houdt lezingen over levensbeschouwelijke onderwerpen. Ze is columniste in het politieke televisieprogramma Buitenhof. In het pamflet Modern dédain dat in maart 2006 verscheen, laat ze zien dat de minachting voor de verdieping van de geest zulke groteske vormen aanneemt dat zelfs culturele media en educatieve instellingen zich aanpassen aan de vooroordelen van de massa.

Michael Tedja (1971) studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie, het Art Institute of Chicago en het Sandberg Instituut. Dit jaar verscheen Hosselen, een roman over beeldende kunst in identiteitsdenkend Nederland. De hoofdpersoon in het boek neemt zijn achtergrond als vertrekpunt en gaat op zoek naar de wereld. Hij is schilder, schrijver, dichter, muzikant en curator van een internationale tentoonstelling in Nederland. Samen met een aantal geestverwanten uit de wereld van de kunst en zijn vriendin ontplooit hij een fijnmazig web van verhalen. Eerder verschenen van hem A.U.T.O.B.I.O.G.R.A.F.I.E. en De Aquaholist. Teksten en gedichten die hij schreef zijn verschenen in het literaire tijdschrift De Revisor. In 1998 werd hij genomineerd voor de NPS Cultuurprijs, en in 2001 ontving hij de Charlotte Köhler Prijs. Schilderijen en tekeningen exposeerde hij onder meer in het Stedelijk museum Amsterdam, het Centraal museum Utrecht en in Locust Projects Miami USA.

Gespreksleider Michaël Zeeman (1958, Marken) is dichter, schrijver en publicist en werkt als vaste columnist en literair criticus voor de Volkskrant. Voorheen was Zeeman chef kunstredactie bij de Volkskrant en van 2006-2007 correspondent in Rome. In 2006 verscheen Wie Kan het Paradijs Weerstaan, een briefwisseling met Abdelkader Benali, waarin beide schrijvers van gedachten wisselen over politiek, het leven, de liefde en literatuur. In 2002 ontving Zeeman de Gouden Ganzenveer, vanwege zijn verdiensten voor de Nederlandse literatuur. Zeeman verwierf in de jaren negentig bekendheid als gespreksleider door zijn maandelijkse boekenprogramma ‘Laat op de avond na een korte wandeling’, dat later ‘Zeeman met boeken’ ging heten. In 1991 publiceerde hij zijn eerste dichtbundel Beeldenstorm, waarvoor hij de C. Buddingh-prijs ontving. Zijn tweede bundel, Verhoudingen, verscheen in 1995. In datzelfde jaar publiceerde hij ook de verhalenbundel De Verduistering. (bron: persbericht Winternachten)

Zie ook www.gemak.org.