Welk boek zou u een vluchteling aanraden om Nederland zo snel mogelijk te leren kennen?

Met de overhandiging van het eerste Boekenweekgeschenk startte ook een publiekscampagne vooraf aan de Boekenweek met de vraag Welk boek zou u een vluchteling aanraden om Nederland zo snel mogelijk te leren kennen? Initiatiefnemer UAF heeft een aantal bekende Nederlanders om een gemotiveerde boekentip gevraagd. Maar ook u kunt op de site van de UAF uw suggestie doen.

De UAF is een landelijke fondsenwervende organisatie die hoger opgeleide vluchtelingen ondersteunt bij hun studie en het vinden van passend werk.

De campagne is geënt op de bekende uitspraak van Kader Abdolah, oud-UAF student, dat hij kort na zijn aankomst als vluchteling de schoonheid van de Nederlandse taal leerde kennen via Jip en Janneke van Annie M. G. Schmidt.

Geert Mak was één van de eersten die op de oproep reageerde met het noemen van Mijn kleine waanzin van Jan Brokken.
Hij beargumenteert zijn keuze als volgt: ‘Jan Brokken beschrijft in Mijn kleine waanzin op een prachtige – en vaak ook geestige – manier zijn jongensjaren als domineeskind in een Zuid-Hollands dorp. Het is een must voor iedereen die de vezels van dit land beter wil leren kennen. Alles zit erin: het calvinisme, de kleinheid, de grootsheid, de luchten, de wind, en achter dat alles de schaduw van een koloniaal verleden. Zo’n typisch Nederlandse jeugd, je beleeft het zelf opnieuw, aan de hand van Jan Brokken.’

Aan het eind van de Boekenweek zal op 27 maart a.s. in Carré de top vijf van meest genoemde boeken bekend worden gemaakt.

Recent

Literair Nederland - 10 jaar geleden

18 juli 2008

Leven na een moord

Door Pauline van der Lans

Zoals de in het begin van de serie Desperate Housewives overleden Mary Alice Young met een alziende blik de gebeurtenissen in Wisteria Lane weergeeft, zo vertelt in Alice Sebolds roman De wijde Hemel de vermoorde tiener Susie Salmon hoe het haar achterblijvers vergaat.

Lees meer