Agenda

Vandaag gaat van start: Nederland Leest

Tijdens de landelijke campagne Nederland Leest wordt iedereen uitgenodigd met elkaar in discussie te gaan over één bepaald boek.

In 2008 las heel Nederland de roman Twee vrouwen van Harry Mulisch, in 2007 De gelukkige klas van Theo Thijssen. In 2006, het eerste jaar, stond Dubbelspel van Frank Martinus Arion centraal. Oeroeg, het roman-debuut van Hella S. Haasse uit 1948, vormt het middelpunt van Nederland Leest 2009. De vierde editie van deze grootste nationale leescampagne vindt plaats van 23 oktober t/m 20 november 2009. Leden van de openbare bibliotheken krijgen het boek gratis met de aanmoediging het te lezen en er tijdens de campagne met elkaar over in discussie te gaan.

Oeroeg (Uitgeverij Querido) is het verhaal van de vriendschap tussen een Indonesische jongen en de zoon van een Nederlandse administrateur op een theeonderneming in het Nederlands-Indië van voor de Tweede Wereldoorlog. Geleidelijk groeien de jongens uit elkaar. Wanneer de ik-figuur, de Nederlandse jongen, na een studie in Delft terugkeert in het Indië dat nog net geen Indonesië is geworden, blijkt hun verwijdering uitgegroeid tot een kloof. Oeroeg is een boek over vriendschap, gesitueerd ten tijde van het complexe proces van dekolonisatie.

Hélène Serafia (Hella S.) Haasse werd op 2 februari 1918 geboren te Batavia, in het toenmalige Nederlands-Indië, als dochter van de pianiste Katherina Diehm-Winzenhöhler en Willem Hendrik Haasse, inspecteur van financiën bij het Gouvernement. Zij bracht haar hele jeugd door in Nederlands-Indië, op een enkele onderbreking na. In 1938 vertrok zij in haar eentje naar Nederland om te studeren. Vanwege de Duitse bezetting staakte zij na een jaar de studie Scandinavische taal- en letterkunde, onderdeel van de richting Germanistiek, en stapte zij over naar de Toneelschool. In 1948 verscheen Oeroeg als Boekenweekgeschenk en het werd in de loop der jaren in tien talen vertaald. Tijdens Nederland Leest beleeft het de 47e druk. Het oeuvre van Hella S. Haasse omvat tientallen uitgaven. Haar werden alle grote literaire prijzen in het Nederlands taalgebied toegekend en ook internationaal oogstte zij veel lof. Lees meer over Hella Haasse op www.hellahaasse.nl

Leden van de openbare bibliotheken krijgen het Nederland Leest-boek cadeau tijdens de campagneperiode, zolang de voorraad strekt. In 2008 werden bijna één miljoen gratis boeken verspreid. Circa 95% van de 1200 bibliotheekvestigingen in Nederland doet mee aan Nederland Leest.

De initiator van Nederland Leest is de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB).

One Book, One City
Het grote voorbeeld van Nederland Leest is de Amerikaanse campagne One Book, One City. Een actie die laat zien dat literatuur wel degelijk een breed publiek aanspreekt. Dat het lezen van een goed boek veel plezier verschaft en de blik verruimt.

One Book, One City startte in Chicago in 2001 met de klassieker To Kill A Mockingbird van Harper Lee. Het boek was in de hele stad onderwerp van discussie. Men herkende zichzelf in Harper Lee’s creatie en de roman werd opnieuw een bestseller. De actie sloeg over naar andere steden in Amerika. De aldaar door de overheid en bibliotheken gestimuleerde discussies over telkens één maatschappelijk relevant boek blijken zowel het lezen als de gemeenschapszin te bevorderen.

Willem Nijholt schrijft Lofrede op Oeroeg
De Lofrede op Oeroeg van Hella S. Haasse wordt geschreven door acteur Willem Nijholt. Hij treedt daarmee in de voet-sporen van Hella S. Haasse zelf, die in 2006 de Lofrede schreef op het Nederland Leest-boek Dubbelspel van Frank Martinus Arion. In de Lofrede verwoordt Nijholt, geboren in Nederlands-Indië, zijn leeservaringen van Oeroeg.

Abdelkader Benali schrijft essay
Auteur Abdelkader Benali schrijft speciaal voor Nederland Leest een essay over ‘vriendschap en cultuurverschillen’. Benali, zelf opgegroeid tussen de Nederlandse en Marokkaanse cultuur, plaatst hiermee de thematiek van Oeroeg (uit 1948) in de huidige tijd. Het essay zal opgenomen worden in de boekhandelseditie van Oeroeg.

Oeroeg voor het eerst in Indonesische vertaling
Oeroeg is op 5 oktober in Jakarta in het Bahasa Indonesia verschenen. Het eerste exemplaar van de vertaling werd aan Dr. Nikolaos van Dam, Nederlands Ambassadeur te Indonesië, overhandigd door Philip Freriks, ambassadeur van Nederland Leest.

Activiteiten
Tijdens de Nederland Leest-campagne zijn er ook weer vele activiteiten door het hele land. Ga naar: http://www.cpnb.nl/nll/site/home.html voor een overzicht van alle activiteiten. Hier kun je ook vinden welke bibliotheken allemaal meedoen met Nederland Leest en vind je de laatste nieuwtjes over Nederland Leest, Hella Haasse en Oeroeg. (bron: cpnb)