Agenda

Uitreiking literaire prijs De Brandende Pen 2009

Juryleden Michaël Zeeman, Zeger van Herwaarden, Wilma de Rek en Xavier van Leeuwe reiken zondag literaire prijs de Brandende Pen 2009 uit aan de auteur van het beste korte verhaal van 2009. De uitreiking vindt plaats…

18 januari om 16.00 uur
Café Hofman (Janskerkhof 17a, Utrecht)

De redactie van Lava, initiatiefnemer van de Brandende Pen, ontving 430 inzendingen. De beste tien korte verhalen zijn gepubliceerd in het winternummer, Lava 15.1.
De winnaar ontvangt een masterclass debuteren van literair agent Paul Sebes. De winnaar van vorig jaar, de 28-jarige Joost Vandecasteele, kreeg op die manier een contract bij de Arbeiderspers. Vandecasteeles debuutroman verschijnt dit voorjaar.

Kijk voor meer informatie op: www.lavaliterair.nl

Achtergrond
De redactie van literair tijdschrift Lava beoogt de belangstelling voor het Nederlandse korte verhaal en haar schrijvers te stimuleren. Wij zijn een onafhankelijk podium met een voorkeur voor korte verhalen en aanstormend talent. Deze prijs in het leven geroepen om de Nederlandse short story op het voetstuk te plaatsen dat het verdient.