18 september 2015

Uitgeverij Querido presenteert Patrick Modiano

Gesignaleerd door Vic Veldheer

Ter gelegenheid van de verschijning van Om niet te verdwalen van de Franse schrijver en Nobelprijswinnaar Patrick Modiano, heeft Uitgeverij Querido zijn werk met een klein boekje geïntroduceerd. Het opent met een interview van Margot Dijkgraaf met de schrijver, dan volgt een essay van Manet van Montfrans over  zijn leven en werk en tenslotte maakt Paul Gellings een tocht door ‘Poëtisch Parijs’, de stad waar veel van de boeken van Modiano zich afspelen, en waar hij is geboren en nog steeds woont.

Aan het slot staat een overzicht van de 23 werken van Patrick Modiano die in het Nederlands zijn vertaald.

Modiano is een schrijver, geen prater. Margot Dijkgraaf opent haar interview met de opmerking dat gedurende het drieënhalf uur durende gesprek Modiano ‘welgeteld drie volzinnen uitspreekt’. Hij onderbreekt zichzelf voortdurend, ‘in een wanhopige poging het onzegbare onder woorden te brengen, het ongrijpbare te vatten’. De kern van zijn schrijverschap is ‘leven om herinneringen te voltooien, leven om de gaten van het geheugen te vullen, schrijven tegen het vergeten, schrijven om zijn eigen identiteit te achterhalen en die van anderen in kaart te brengen.’

De beschouwing van Manet van Montfrans, getiteld ‘Om niet te vergeten’ sluit daar goed op aan. Zo wijst zij op de plaats die de Tweede Wereldoorlog in veel van zijn romans inneemt. Modiano, geboren vlak na die oorlog, op 30 juli 1945, zegt daar zelf over: ‘Zoals iedereen die geboren is in 1945, ben ik een kind van de oorlog, en omdat ik bovendien geboren ben in Parijs, dank ik mijn bestaan aan het Parijs van de Duitse bezetting (…) in de boze droom van dat Parijs (…) vonden toevallige ontmoetingen plaats tussen mensen die elkaar in vredestijd nooit zouden hebben ontmoet; broze liefdes bloeiden op tijdens duistere uren van de avondklok, terwijl de betrokkenen niet wisten of ze elkaar ooit weer zouden zien. En uit die dikwijls kortstondige, ook wel treurige ontmoetingen werden soms kinderen geboren. Vandaar dat het Parijs van de bezetting in al zijn duisternis altijd een soort oerbron voor mij is geweest.’

9789021458182-240x300De bijdrage van Paul Gellings is geheel gewijd aan het Parijs van Patrick Modiano, ‘een doolhof, een metaforische wirwar van straten en pleinen, waar men zich zowel opgesloten als buitengesloten voelt. Iedere zoektocht verandert er in een vruchteloze dwaaltocht. (…) Tegelijkertijd vertoont Parijs bij Modiano veel trekken van het verloren paradijs van een nog ongebroken jeugd, een motief dat met name in zijn roman Verloren wijk in indringende mate wordt uitgewerkt.’

 

Deze drie inleidingen op het oeuvre van Patrick Modiano geven inzicht in de drijfveren van zijn schrijverschap, de belangrijkste thema’s en de achtergronden van zijn werk.


Querido presenteert Patrick Modiano

Auteurs: Margot Dijkgraaf, Manet van Montfrans en Paul Gellings
Verschenen bij: Uitgeverij Querido
Aantal pagina’s: 54

Recent

21 maart 2017

Intrigerende zwakheden

20 maart 2017

De zee in Tilburg

Literair Nederland - 10 jaar geleden

26 maart 2007

Zonder dat hij het wist, keek ze hem telkens na als hij voorbijkwam, de winkelierster, langs de zaak, soldaat Brû. Hij liep daar heel ongedwongen, in zijn vrolijke kaki klof, met zijn haar, tenminste wat er onder de kepie van te zien was, zijn haar keurig geknipt en nagenoeg glanzend, zijn handen langs de naad van zijn broek, handen waarvan de ene, de rechter, met onregelmatige tussenpozen omhoogging om een superieur te eren of de groet van een gedemilitariseerde te beantwoorden. Niet bevroedend dat hij elke dag door een bewonderend oog werd vastgepind op de weg die hem van de kazerne naar het bureel voerde stapte soldaat Brû, die in het algemeen nergens aan dacht, maar als hij dat toch deed dan het liefst aan de slag bij Jena, stapte soldaat Brû voort met de onbevangenheid van een niet-bewuste. Met zijn niet bewust grijsblauwe ogen en zijn niet bewust elegant omwikkelde beenkappen droeg soldaat Brû heel naïef al het nodige met zich mee om in de smaak te vallen bij een jongejuffrouw die niet helemaal jong meer was en ook niet helemaal juffrouw. Het ontging hem.

Zonder dat hij het wist, keek ze hem telkens na als hij voorbijkwam, de winkelierster, langs de zaak, soldaat Brû. Hij liep daar heel ongedwongen, in zijn vrolijke kaki klof, met zijn haar, tenminste wat er onder de kepie van te zien was, zijn haar keurig geknipt en nagenoeg glanzend, zijn handen langs de naad van zijn broek, handen waarvan de ene, de rechter, met onregelmatige tussenpozen omhoogging om een superieur te eren of de groet van een gedemilitariseerde te beantwoorden.

Lees meer