26 juni 2010

Tussen Glas en Engels – Karel Glastra van Loon en Peer Engels

Op 1 juli is het vijf jaar geleden dat Karel Glastra van Loon overleed. Om dat te herdenken verschijnt op die datum Tussen Glas en Engels.

Stichtelijk, vierkant, afgemeten, somber, weloverwogen, hoopvol, vredig, verwaaid, vaag, bestiaal, kommerlijk, wankel, subtiel, sportief. Dat zijn de groeten die de vrienden Karel Glastra van Loon en Peer Engels elkaar sturen in de briefwisseling die de twee voerden tussen mei ’91 en november ’93. Een deel ervan verscheen in het tijdschrift Mens & Gevoelens.

De twee leerden elkaar kennen in het Amsterdamse cabaretgezelschap Herenakkoord en wisten van meet af aan een stevige vriendschap op te bouwen. Onderwerpen als vrouwen en uitgaan worden moeiteloos verbonden aan eeuwigheid en politiek, verhalen worden uitgewisseld, fictie zowel als non-fictie zorgen voor zeer amusante, heel menselijke en vooral indrukwekkende brieven die nu bijna twintig jaar later nog steeds boeien.

Karel Glastra van Loon groeide kort daarna uit tot een literaire grootheid. Hij stierf in 2005. Van Peer Engels verscheen in 2008 de eerste vuistdikke roman Tinnen schreeuw. Karin Kuiper, de weduwe van Karel Glastra van Loon en zelf schrijfster, verzorgde het voorwoord.

Tussen Glas en Engels

Auteurs: Karel Glastra van Loon en Peer Engels
Verschijnt bij: Uitgeverij TIC (juli 2010)
Prijs: € 14,90

Recent

16 oktober 2017

Nooit meer los van Indië

13 oktober 2017

Leven zonder moeder

Literair Nederland - 10 jaar geleden

22 oktober 2007

Klein boek zonder enige allure
Door Frans

Waarom gaf de commissie – Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek – aan Geert Mak de opdracht om het boekenweekgeschenk 2007 te schrijven? Vermoedelijk vanwege zijn succes met de dikke pil ‘In Europa’. Zou Mak daarom als onderwerp voor zijn boek de Galatabrug, die Europa met Klein-Azië verbindt, gekozen hebben?

Lees meer