Agenda

Totaliteit en oneindigheid – een avond over Levinas

Door Carolien Lohmeijer

Bij Uitgeverij Boom is onlangs een nieuwe vertaling verschenen van Totaliteit en Oneindigheid, een van de bekendste boeken van de Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995). Het boek verscheen in 1961, en groeide spoedig uit tot een van de meest invloedrijke werken van de naoorlogse filosofie, waarin het denken over ethiek een nieuwe wending krijgt.

Levinas was een van de grootste, maar tegelijk ook een van de moeilijkst te begrijpen filosofen van 20ste eeuw. Hij is vooral bekend door zijn filosofie over de Ander, de medemens. Vanwege de ander heb je een plicht om ethisch te handelen, om het goede te doen.

Het verschijnen van deze nieuwe vertaling is aanleiding voor een avond waarop filosofe Anya Topolski (Katholieke Universiteit Leuven) een lezing houdt waarin zij ingaat op het werk en leven van Levinas en de prominente plaats van het Joodse denken in zijn werk.

Na afloop van haar lezing gaat zij in gesprek over het belang van het denken van Levinas voor nu. Haar gesprekspartners zijn Chris Bremmers (Radboud Universiteit Nijmegen) en Laurens ten Kate (Universiteit voor Humanistiek).

Datum: woensdag 4 april 2012
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Aula Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen
Kosten: € 9,50 / medewerkers en alumnipashouders RU € 7,- / studenten gratis.
Inschrijven

Totaliteit en Oneindigheid

Auteur: Emmanuel Levinas
Vertaald door: Theo de Boer en Chris Bremmers
Verschenen bij: Uitgeverij Boom (2012)
Aantal pagina’s: 432
Prijs: € 44,50