Agenda

Spui25, Transatlantische verhoudingen

Op 15 januari 2009 verschijnt het boek: Eb en vloed ? Europa en Amerika van Reagan tot Obama van historicus  Ronald Havenaar bij Uitgeverij Van Oorschot.

Havenaar toont zich in de eerste hoofdstukken van zijn nieuwe boek een pleitbezorger voor het beoefenen van ‘mentaliteitsgeschiedenis’, van waaruit men de recente en komende politieke gebeurtenissen moet trachten te begrijpen. Hij schetst daarom eerst zijn kijk op de grote mentaliteitsverschillen tussen de bevolkingen van Europa en de Verenigde Staten, voordat hij de wereldpolitieke geschiedenis van de afgelopen bijna 30 jaar behandelt. De lezer maakt natuurlijk uit in hoeverre hij Havenaars politieke analyse deelt. Met name aan de Europese lezer echter biedt zijn werk de mogelijkheid tot scherper inzicht in de mentaliteitsgeschiedenis van de VS, zodat hij voor zijn oordeel over het hoe en waarom van Obama’s (komende) buitenlandse politiek mogelijk beter beslagen ten ijs komt.

Op donderdagavond 15 januari gaat Frits Bolkestein met Ronald Havenaar in gesprek over zijn boek, in de Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek, Singel 425, om 20.00 uur.

Het aantal plaatsen is beperkt, aanmelden gaarne via spui25@uva.nl

— Op zondag 18 januari spreekt Wim Brands met Havenaar in het tv-programma ‘Boeken’ (11:30).