Agenda

Spui25: Canon-Lezen: M. Vasalis: mystica na de dood van God

In samenwerking met docenten en studenten van de Faculteit Geesteswetenschappen
Donderdag 19 februari 2009, 17:00 – 19:00 uur

M. Vasalis staat te boek als de dichteres die in haar poëzie verslag deed van overrompelende ervaringen, die volgens sommige interpreten in het licht van de mystiek moesten worden bezien. Haar werk zou de neerslag zijn van momenten waarop een ‘ik’ inzicht krijgt iets hogers, een transcendente werkelijkheid. Maar wie de bundels van Vasalis doorleest, zal daarin ook veel gedichten aantreffen die zinspelen op de ‘dood van God’. Hoe weet de dichteres haar mystieke inslag met dit nihilisme te rijmen? Gaston Franssen onderwerpt haar oeuvre, en met name de bundel Parken en woestijnen (1940), aan een nader onderzoek in een poging deze paradox te doorgronden.

Gaston Franssen
Gaston Franssen (1977) is universitair docent moderne Nederlandse literatuur aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doceert, publiceert en spreekt over moderne poëzie, literaire kritiek, hedendaagse cultuur en literatuurtheorie.

Canon-Lezen
In de reeks canon-lezen wordt maandelijks een belangrijke roman besproken uit de Nederlandstalige en soms ook uit de internationale canon. Onder leiding van een bevlogen kenner wordt het werk uitgeplozen en bediscussieerd.

Aanmelding
Toegang tot alle activiteiten is gratis. U dient zich wel van tevoren aan te melden via spui25@uva.nl. U ontvangt géén bevestiging; u krijgt alleen bericht als de maximumcapaciteit van de zaal bereikt is.

www.spui25.nl

(tekst website Spui25)